Noutăți

În atenția studenților restanțieri la disciplina Educație Fizică și Sport (ani anteriori)

 

Marți, 13.07.2021, începând cu ora 10:30, se va desfășura, pe platforma Microsoft Teams, restanța la disciplina Educație Fizică și Sport, susținută de dl. lect. dr. ing. Mircea Mocanu. 

Studeții care au restanță la disciplina Educație Fizică și Sport sunt invitați să contacteze cadrul didactic titular prin intermediul chat-ului din Microsoft Teams și li se vor comunica sarcinile și modul de desfășurare al reexaminării.

Programul Național Tabere Studențești – 2021

 

Calendar și informații despre acordarea locurilor în Programul Național Tabere Studențești – 2021

 

 

NOU LISTA FINALĂ cu beneficiarii de locuri în taberele studențești - Programul Național Tabere Studențești – 2021

NOU Repartizarea locuri în taberele studențești - Programul Național Tabere Studențești – 2021

1. Lista beneficiarilor de locuri în taberele studențești - Programul Național Tabere Studențești – 2021

2. Lista studenților care au depus cereri pentru Programul Național Tabere Studențești – 2021

3. Comisia de selecție a studenților înscriși în Programul Național Tabere Studențești – 2021
4. Anunț întrunire comisie pentru selecția studenților înscriși în Programul Național Tabere Studențești – 2021

 

 


Informații generale 

 

Ministerul Tineretului și Sportului (MTS) – Direcția Sportul pentru Toți și Programe pentru Tineret, organizează, prin Casele de Cultură ale Studenților și Complexul Cultural Sportiv Studențesc „Tei” în perioada vacanței de vară, taberele studențești care se desfășoară la mare, la munte şi în Delta Dunării.

Pentru a beneficia de un loc în tabără, poate aplica orice student înmatriculat la forma de învățământ cu frecvență, la ciclul de licență sau de master, care este integralist (a promovat examenele la toate disciplinele de studiu din anul anterior de școlarizare și a promovat examenele la toate disciplinele în sesiunea de iarnă, în cazul studenților de anul I) și au vârsta de până la 35 de ani, în conformitate cu prevederile din Legea 350/2006, Legea Tinerilor.

În cazul studenților care aplică pentru un loc de tabără acordat pe criterii sociale, criteriul de integralitate nu se aplică. 

Perioada de înscriere pentru studenți este 06 iulie 2021 – 11 iulie 2021.

Taberele studențești se vor desfășura în perioada 11.08.2021 – 31.08.2021, pe serii, astfel:

  • SERIA I   - 11-16.08.2021
  • SERIA II  - 16-21.08.2021
  • SERIA III - 21-26.08.2021
  • SERIA IV - 26-31.08.2021

Organizarea şi desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor universitare de licenţă şi masterat

 

Conform Hotărârii Consiliului Facultății de Inginerie nr. 17 din 11.06.2021, studenţii din ani terminali pot solicita înscrierea pentru finalizarea studiilor universitare de licenţă sau masterat, respectând următoarele proceduri:

- procedura privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor universitare de licenţă şi masterat;

procedura privind verificarea antiplagiat a lucrărilor de disertaţie;

calendarul pentru verificarea antiplagiat a lucrărilor de disertaţie.

Mai multe infomații referitoare la organizarea şi desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor universitare de licenţă se găsesc pe: https://ing.ugal.ro/index.php/ro/studenti/licenta/examen-de-finalizare-a-studiilor.

Mai multe infomații referitoare la organizarea şi desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor universitare de masterat se găsesc pe: https://ing.ugal.ro/index.php/ro/studenti/master/examen-de-finalizare-a-studiilor.

Mult succes!

 

POLYMER PROCESSING IN ENGINEERING VIRTUAL CONFERENCE / ONLINE - PPE 2021

 PPE2021 banner

Dear Colleagues,

We would like to invite you to submit a paper to the 2021 Polymer Processing in Engineering (PPE) International Conference – Virtual conference.

The conference will be virtually hosted by Dunarea de Jos University of Galati from 18-19 November 2021, in Galati, Romania.

The accepted papers of PPE 2021 will be published in Plastic Materials (Impact factor: 1.517).

The deadline for submission of the abstract is September 1, 2021.

For more details, please visit the conference website:

http://www.if.ugal.ro/PPE2021/

We are looking forward to seeing you at PPE in 2021.

Sincerely,

Catalin Fetecau

PPE2021 Technical Program Chair

 

Restanță Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare

În atenția studenților restanțieri la disciplina PCLP din anii II-IV (IM, II, IEI, AR)

 
 
Restanța (verificare) la disciplina PCLP (anul I) se va desfasura online pe data de 14.06.2021 ora 14:00.
Se consideră înscriși la verificare studenții care trimit în prealabil copii dupa carnetul de student și dupa chitanta cu taxa de reexaminare.