Organigramă

Organigrama Facultăţii de Inginerie

 

Aprobată prin Hotărârea Consiliului Facultății nr. 23 din 30.10.2020.