Misiune

Misiunea Facultăţii de Inginerie

misiune1

În contextul actual, misiunea Facultăţii de Inginerie este una dificilă şi strategia privind procesul educaţional, cercetarea ştiinţifică, parteneriatul cu studenţii şi cu mediul socio-economic trebuie să se bazeze pe principiile flexibilizării şi adaptării programelor de studii la cerinţele pieţei forţei de muncă, a atragerii şi formării de tinere cadre didactice care să se implice în acţiunile facultăţii şi să se dedice profesiei de formator de specialişti competenţi, atragerii de surse de finanţare prin programele naţionale, internaţionale şi prin contractele cu parteneri industriali, internaţionalizării şi creşterii numărului de studenţi din alte ţări europene şi non-europene. Misiunea facultăţii este gândită în corelaţie cu direcţiile didactică şi de cercetare ştiinţifică şi urmăreşte:

- formarea specialiştilor în domeniul tehnic, prin derularea a trei cicluri de studii universitare Licenţă - Masterat - Doctorat (LMD);

- actualizarea continuă a programelor de studii acreditate sau autorizate provizoriu, pentru a răspunde cerinţelor pieţei forţei de muncă;

- promovarea calităţii în învăţământul superior, prin implementarea şi respectarea standardelor de calitate, atât în actul educaţional, cât şi în cercetarea ştiinţifică;

- formarea de noi competenţe în cercetarea fundamentală şi aplicativă, în vederea creşterii expertizei cercetătorilor şi a vizibilităţii internaţionale a rezultatelor cercetărilor derulate în laboratoarele şi centrele de cercetare ale facultăţii;

- creşterea gradului de internaţionalizare, prin creşterea numărului de mobilităţi de studiu, perfecţionare şi predare, efectuate de studenţi şi cadre didactice şi prin intensificarea colaborării ştiinţifice cu cercetători din universităţile europene şi non-europene;

- dezvoltarea componentelor civică şi culturală în spaţiul universitar consacrat activităţilor de pregătire universitară, educaţie şi cercetare ştiinţifică.

Obiectivele Facultăţii de Inginerie

misiune2

Îndeplinirea misiunii Facultăţii de Inginerie este în strânsă corelaţie cu atingerea următoarelor obiective:

- promovarea unui proces de învăţământ modern, corelat cu cerinţele pieţei muncii şi centrat pe nevoile studenţilor;

- promovarea performanţei şi excelenţei în educaţie şi în activităţile de Cercetare-Dezvoltare-Inovare;

- susţinerea îmbunătăţirii infrastructurii didactice şi de cercetare;

- promovarea şi susţinerea relaţiilor de parteneriat activ cu studenţii;

- promovarea şi dezvoltarea relaţiilor cu mediul economic şi socio-cultural;

- creşterea gradului de internaţionalizare al facultății, prin promovarea şi susţinerea relaţiilor de colaborare internaţionale în educaţie şi cercetare ştiinţifică.