Proiecte de finanțare complementară a învățământului superior

Proiecte de finanțare complementară a învățământului superior

Proiecte de finanțare complementară a învățământului superior

Proiectele active de finanțare complementară a învățământului superior, derulate în cadrul Facultății de Inginerie, în anul 2022 sunt următoarele:

Nr. crt.

Program*/ Titlu proiect

Nr. contract

Perioada

Director / Responsabil

Dep.

1.

CNFIS-FDI Internaţionalizare pentru dezvoltare instituţională la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi - IDEI (UGAL)21

2021-0349

2021

Prof. dr. ing. Cătălin FETECĂU

IF

2.

ADER ”Cercetare cu privire la proiectarea unui echipament inteligent horticol de analiză, predicție și acțiune biodinamică”

25.2.2/26.09.2019

2019-2022

Conf. dr. ing. Carmela GURĂU

IMM