Lansarea competiției pentru acordarea granturilor interne cercetătorilor din cadrul UDJG

 

Se lansează competiția de granturi interne de cercetare, dezvoltare, inovare, pentru anul 2021, destinată cercetătorilor Facultății de Inginerie din cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați. Condițiile generale de acordare a granturilor de cercetare au fost aprobate prin HCA 92/09.09.2021 iar criteriile specifice pentru Facultatea de Inginerie au fost aprobate prin HCF nr. 24 din 15.09.2021 și sunt disponibile aici ....  

Calendarul competiției

Lansarea competiţiei

16 Septembrie 2021

Depunerea cererilor de finanţare

20 Septembrie 2021, ora 24.00

Publicarea rezultatelor preliminare

22 Septembrie, ora 12.00

Primirea contestaţiilor privind rezultatele

preliminare

23 Septembrie 2021, ora 12.00

Publicarea rezultatelor finale, în ordinea punctajelor obţinute

24 Septembrie 2021, ora 12.00

Semnarea contractelor de finanțare

27 Septembrie 2021