Premierea rezultatelor cercetării CEREX

Premii CEREX UDJG

Premii CEREX UDJG

Premii CEREX UDJG 2023

 

În cadrul proiectului de dezvoltare instituțională cu titlul: Acțiuni concrete de dezvoltare și stimulare a cercetării, dezvoltării, inovării și transferului tehnologic la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați - CEREX UDJG 2023, CNFIS-FDI-2023-F-0171 se vor acorda premiile anuale de excelență pentru rezultatele activității CDI-TT, performanță sportivă și creație artistică. Festivitatea de premiere va avea loc în luna ziua de 6 decembrie 2023, în cadrul Galei Cercetării la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați - CEREX UDJG 2023, conform unui program care va fi anunțat ulterior.

Pentru fiecare facultate se vor acorda următoarele premii:

1. Tineri cercetători cu rezultate deosebite în activitatea CDI-TT, creație artistică și performanță sportive, conform criteriilor CNFIS aplicate la raportarea cercetării (vârsta maximă 40 ani împliniți)

 • 1 premiu x 1000 lei. (Suma aferentă fiecărui premiu se impozitează conform prevederilor legale).
 • Premiul se acordă nominal, în baza Metodologiei proprii fiecărei facultăți.
 • Se acordă 1 premiu/facultate.
 • Beneficiarul premiului trebuie să fie titular, cu norma de bază la UDJG, și să aibă vârsta maximă 40 ani împliniți).

În cazul în care nu se poate selecta din facultate un tânăr cercetator cu vârsta maxima de 40 de ani impliniți, cu rezultate deosebite, premiul nu se acordă.

2. Cercetători cu experiență cu rezultate deosebite în activitatea CDI-TT, creație artistică și performanță sportive, conform criteriilor CNFIS aplicate la raportarea cercetării

 • 1 premiu x 1000 lei. (Suma aferentă fiecărui premiu se impozitează conform prevederilor legale).
 • Premiul se acordă nominal, în baza Metodologiei proprii fiecărei facultăți. 
 • Se acordă 1 premiu/facultate. 
 • Beneficiarul premiului trebuie să fie titular, cu norma de bază la UDJG.

Pentru rezultate excepționale (de exemplu: premii ale Academiei Române, premii ale unor organizații internaționale) se pot acorda mai multe premii la aceeași facultate.

Pentru verificare și selecție, aplicanții vor depune:

3. Premii pentru revista/revistele facultății.
Premiile se vor acorda diferențiat, în funcție de indexarea revistei în baze de date.

Vor fi premiate revistele care au cel puțin o apariție în 2023. Pentru revistele care nu au avut nici o apariție în acest an se va transmite, dacă este cazul, o declarație angajament referitor la publicarea volumului până la sfârșitul lunii decembrie. 

Beneficiarul premiului este editorul-șef sau o persoană din colectivul de redacție, nominalizată de către editorul-șef.

Pentru a confirma activitatea și încadrarea revistei, editorul-șef sau o persoană din colectivul de redacție trebuie să transmită informații: 

 1. Denumire revistă;
 2. ISBN;
 3. Indexare (Ex: Clarivate Web of Science / Scopus / Erih+ / Alte baze de date);
 4. Apariție 2023: (Ex: DA / ÎN CURS – se atașează declarație / NU);
 5. Editor șef: (Prof. dr. ing. Popescu Ion. Dacă premiul se acordă altei persoane decât editorului șef se va trece persoana desemnată).

Toate aplicațiile de la punctele 1, 2 și 3 se trimit pe adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. până vineri, 17 noiembrie 2023, ora 12:00.

Mult succes!

Data publicare: 10.11.2023


Premii CEREX UDJG 2022

 

În cadrul proiectului de dezvoltare instituțională cu titlul Măsuri active de creștere și eficientizare a capacității de cercetare, dezvoltare, inovare și transfer tehnologic în Universitatea „Dunărea de Jos" din Galați, finanțat prin contractul CNFIS-FDI-2021-0443 se vor acorda premiile anuale de excelență pentru rezultatele activității CDI-TT, performanță sportivă și creație artistică. Festivitatea de premiere va avea loc în luna decembrie, în cadrul Galei Cercetării la Universitatea „Dunărea de Jos" din Galați - CEREX UDJG 2021, la o dată care va fi anunțată ulterior.

În cadrul Facultății de Inginerie se vor acorda 2 premii de excelență, astfel:

- 1 premiu x 1000 lei pentru un tânăr cercetător, cu vârsta maximă de 40 de ani impliniți, pentru rezultate deosebite în activitatea de cercetare, dezvoltare, inovare, transfer tehnologic, creație artistică și performanță sportivă.

- 1 premiu x 1000 lei pentru un cercetător, membru al facultății, indiferent de vârstă, pentru rezultate deosebite în activitatea de cercetare, dezvoltare, inovare, transfer tehnologic, creație artistică și performanță sportivă.

În cazul în care nu se poate selecta din facultate un tânăr cercetator cu vârsta maxima de 40 de ani impliniți, cu rezultate deosebite, premiul nu se acordă.

Pentru verificare și selecție, aplicanții vor depune:

 • fișa de calcul a punctajului;
 • o listă cu contribuții, în acord cu criteriile de selecție (aprobate prin Hotărârea Consiliului Facultăţii de Inginerie nr. 37 din 16.11.2021), cu indicarea link-urilor pentru facilitarea verificării și calculul punctajului.

Criteriile de selecție trebuie să respecte următoarele condiții:

 1. Cel puțin un participant nominalizat pentru premiere trebuie să aibă vârsta maximă de 40 ani împliniți;
 2. Participanții nominalizați pentru premiere să fie angajați cu normă întreagă la UDJG.

Aplicațiile se trimit pe adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. până vineri, 11 noiembrie 2022, ora 11:00.

Mult succes!


Premii CEREX UDJG 2021

 

În cadrul proiectului de dezvoltare instituțională cu titlul Măsuri active de creștere și eficientizare a capacității de cercetare, dezvoltare, inovare și transfer tehnologic în Universitatea „Dunărea de Jos" din Galați, finanțat prin contractul CNFIS-FDI-2021-0443 se vor acorda premiile anuale de excelență pentru rezultatele activității CDI-TT, performanță sportivă și creație artistică. Festivitatea de premiere va avea loc în luna decembrie, în cadrul Galei Cercetării la Universitatea „Dunărea de Jos" din Galați - CEREX UDJG 2021, la o dată care va fi anunțată ulterior.

În cadrul Facultății de Inginerie se vor acorda 2 premii de excelență, astfel:

- 1 premiu x 1000 lei pentru un tânăr cercetător, cu vârsta maximă de 40 de ani impliniți, pentru rezultate deosebite în activitatea de cercetare, dezvoltare, inovare, transfer tehnologic, creație artistică și performanță sportivă.

- 1 premiu x 1000 lei pentru un cercetător, membru al facultății, indiferent de vârstă, pentru rezultate deosebite în activitatea de cercetare, dezvoltare, inovare, transfer tehnologic, creație artistică și performanță sportivă.

În cazul în care nu se poate selecta din facultate un tânăr cercetator cu vârsta maxima de 40 de ani impliniți, cu rezultate deosebite, premiul nu se acordă.

Pentru verificare și selecție, aplicanții vor depune:

 • fișa de calcul a punctajului;
 • o listă cu contribuții, în acord cu criteriile de selecție (aprobate prin Hotărârea Consiliului Facultăţii de Inginerie nr. 37 din 16.11.2021), cu indicarea link-urilor pentru facilitarea verificării și calculul punctajului.

Aplicațiile se trimit pe adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. până joi, 18 noiembrie 2021, ora 12:00.

Mult succes!