Noutăți

Organizarea şi desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor universitare de licenţă şi masterat

 

Conform Hotărârii Consiliului Facultății de Inginerie nr. 17 din 11.06.2021, studenţii din ani terminali pot solicita înscrierea pentru finalizarea studiilor universitare de licenţă sau masterat, respectând următoarele proceduri:

- procedura privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor universitare de licenţă şi masterat;

procedura privind verificarea antiplagiat a lucrărilor de disertaţie;

calendarul pentru verificarea antiplagiat a lucrărilor de disertaţie.

Mai multe infomații referitoare la organizarea şi desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor universitare de licenţă se găsesc pe: https://ing.ugal.ro/index.php/ro/studenti/licenta/examen-de-finalizare-a-studiilor.

Mai multe infomații referitoare la organizarea şi desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor universitare de masterat se găsesc pe: https://ing.ugal.ro/index.php/ro/studenti/master/examen-de-finalizare-a-studiilor.

Mult succes!

 

Restanță Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare

În atenția studenților restanțieri la disciplina PCLP din anii II-IV (IM, II, IEI, AR)

 
 
Restanța (verificare) la disciplina PCLP (anul I) se va desfasura online pe data de 14.06.2021 ora 14:00.
Se consideră înscriși la verificare studenții care trimit în prealabil copii dupa carnetul de student și dupa chitanta cu taxa de reexaminare.
 

Modificarea calendarului în Programul „EURO 200” 

ajutor financiar pentru studenți pentru achiziţionarea unui calculator

 

„EURO 200” este un program prin care studenții din cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate din Romania, cu o vârstă de până la 26 de ani și care provin din familii cu un venit lunar brut de maximum 250 RON pe membru de familie, pot beneficia de un ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, conform urătoarelor prevederi din :

Legea nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare;

 - Hotărârea de Guvern nr. 1294/2004, privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare;

 - Hotărârea de Guvern nr. 297/2018 privind modificarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004;

 - Hotărârea de Guvern nr. 225/2020 privind modificarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1294/2004.

Ajutorul financiar reprezintă echivalentul în lei a 200 de Euro pentru un calculator și se acordă o singură dată în cadrul unei familii.

Cererea pentru acordarea unui ajutor financiar din partea statului înCerere pentru acordarea unui ajutor financiar din partea statului învederea achiziţionării unui calculator personal nou este disponibilă pe http://www.ing.ugal.ro/files/Cerere_Euro_200.pdf.

Noul termen limită de depunere a cererilor de acordare a ajutorului financiar este 15 mai 2021. (Calendar)

 

Lansare competiții

Proiecte de cercetare postdoctorală (PD) și

Proiecte de cercetare pentru stimularea tinerelor echipe independente (TE) - 2021

 
Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării a aprobat lansarea competițiilor pentru ”Proiecte de cercetare postdoctorală” – PD2021 și ”Proiecte de cercetare pentru stimularea tinerelor echipe independente” – TE2021.
 
Competiția PD2021 urmărește sprijinirea tinerilor cercetători, doctori în ştiinţe, care doresc să îşi dezvolte o carieră profesională în activitatea de cercetare ştiinţifică,în instituţii de cercetare din România.
 
Pachetul de informații este disponibil aici
 
Competiția TE2021 are ca scop sprijinirea tinerilor cercetători, doctori în ştiinţe, pentru crearea sau consolidarea propriei echipe de cercetare şi a unui program de cercetare independent.
 
Pachetul de informații este disponibil aici
 
Informații utile:
  • Cererile de finanțare se depun prin intermediul platformei web - www.uefiscdi-direct.ro, nefiind necesară depunerea și în format tipărit;
  • Platforma de depunere va fi disponibilă începând din data de 10.06.2021;
  • Termenul limită pentru depunerea cererilor de finanțare este 07.07.2021, ora 16:00.
 Competițiile sunt organizate de către Consiliul Național al Cercetării Științifice (CNCS) și UEFISCDI.

Sărbătoarea patronilor spirituali ai Facultății de Inginerie

Sfinții Împărați Constantin și Elena

 

Festivitate2021Astăzi, 21 mai 2011, sărbătorim ziua Sfinților Împărați Constantin şi Elena, patronii spirituali ai Facultății de Inginerie.

Festivitatea va avea loc online, pe platforma Microsoft Teams unde va avea loc și premierea cadrelor didactice cu  rezultate  de  excelență în funcția didactică și a studenților și elevilor participanți la Sesiunea Națională de Comunicări Științifice Studențești „Anghel Saligny”, ediția a XIII-a 2021.

Diploma „ANGHEL  SALIGNY” pentru  rezultate  de  excelență în funcția didactică de profesor, conferențiar, șef lucrări și asistent se va acorda următoarelor cadre didactice titulare din cadrul Facultății de Inginerie:

     - Prof. univ. dr. ing. Eugen RUSU

     - Cong. univ. dr. ing. Gheorghe GURĂU

     - Șef lucrări univ. dr. ing. Mariana BUȘILĂ

     - Asist. dr. ing. Marius - Corneliu GHEONEA

Diploma aniversară „NICOLAE BEŞCHIA”, pentru contribuții importante la promovarea relațiilor de colaborare și pentru sprijinul acordat Facultății de Inginerie, se va acorda dlui ing. Liviu BOGDAN, Șef Departament Resurse Umane (Șef Departament Învățământ) din cadrul LIBERTY Galați.

Programul festivității este următorul:

     Ora 11.00 – Cuvânt de deschidere

     Ora 11:15 – Acordarea de diplome cadrelor didactice și colaboratorilor Facultății de Inginerie

     Ora 11.30 – Premierea studenților și elevilor participanți la Sesiunea Națională de Comunicări Științifice Studențești „Anghel Saligny”, ediția a XIII-a, 2021

Festivitatea se va desfășura online, pe platforma Microsoft Teams, pe canalul General dedicat Sesiunii Naţionale de Comunicări Ştiinţifice Studenţeşti “Anghel Saligny”, Ediţia a XIII-a, 2021.