Noutăți

Am dat startul admiterii la master și continuam admiterea la licență, în Campusul Științei, Corpul D, Sala D03 din Strada Domnească 111.

Vă anunțăm că sâmbătă și duminică, programul la secretariatul facultății pentru eliberare adeverințe este între orele 9.00-14.00.

Program eliberare adeverințe în weekend

 

Studenţii de la specializările Sisteme de producţie digitale şi Inginerie economică industrială în vizită la Sofidel România S.A. Călăraşi

 

Câţiva studenți din cadrul Facultății de Inginerie, de la specializările Sisteme de producţie digitale şi Inginerie Economică Industrială au efectuat o vizită de documentare la Sofidel România S.A. Călărași, sub coordonarea dlui drd. ing. Răzvan Crăciun de la departamentul Ingineria fabricaţiei. Vizita a fost organizată de către reprezentanţii Centrului de Consiliere şi Orientare în Carieră (CCOC) a Universităţii, în colaborare cu angajaţi ai Sofidel S.A. România Călărași.

Pe durata vizitei, specialiștii din cadrul companiei le-au prezentat studenţilor principalele activități pe care le desfășoară şi fluxul de producţie, referindu-se la modalitatea de realizare a semifabricatelor tip rolă de hârtie, producția de prosoape de bucătărie și hârtie, modalitatea de ambalare a acestora și de depozitare până în momentul transportării produselor către clienţi. Astfel, studenţii au vizitat rezervoarele de apă, liniile automatizate de producție a prosoapelor de bucătărie și a hârtiei, zona de depozitare a mărfii care acoperă o suprafață de aprox. 2 hectare. Reprezentanţii companiei le-au oferit studenţilor detalii despre oportunitatea de a realiza un stagiu de internship la Sofidel România S.A. Călărași, dar şi despre oportunităţile de angajare în cadrul companiei ulterior absolvirii Facultăţii de Inginerie.

Le adresăm mulțumiri colegilor de la Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră a Universităţii pentru această oportunitate unică, dar și reprezentanţilor companiei Sofidel România S.A. Călărași pentru iniţiativă şi deschiderea faţă de studenţii Facultăţii de Inginerie!

Image1

Vizita unui grup de elevi din clasele a XI-a în laboratoarele Departamentului de Inginerie Mecanică

 

În data de 18 iunie 2024 s-a desfășurat o vizită a unui grup de elevi din clasa a XI-a de la  Liceul Teoretic “Emil Racoviță” din Galați, în laboratoarele departamentului de Inginerie Mecanică. În cadrul laboratorului de Biomecanică, domnul Conferențiar univ. dr. ing. Daniel Ganea a prezentat vizitatorilor tehnicile de modelare și simulare utilizate în inginerie.

Elevii au fost familiarizați cu câteva elemente de cercetare în Biomecanica sporturilor de contact. După cum se știe, o ramură a Biomecanicii este reprezentată de biomecanica mișcării umane, care descrie, analizează și evaluează mișcarea corpului uman (mișcarea articulațiilor, a mușchilor, în timpul mersului sau a alergării, ținând cont de cinetică).

Pe parcursul vizitei, s-a pus un accent deosebit pe o serie de analize și simulări, cum ar fi: analiza pozițională și cinematică a lanțurilor cinematice umane sau a întregului corp, prin intermediul senzorilor de adâncime, analiza posturii corpului prin studierea coloanei vertebrale, a bazinului (sistemul 3D BAK), dar și a suprafețelor de contact plantare (Podoscop), analiza diferenței de potențial generate de activitatea musculară scheletică şi studiul câmpului vizual periferic și a coordonării dintre emisferele cerebrale cu lanțurile cinematice asociate prin variația frecvenței stimulilor vizuali.

 

IM24

Studenți din Tunisia în vizită la Departamentul Ingineria fabricației

de la Facultatea de Inginerie

 

În cadrul proiectului Erasmus+ "South Mediterranean Tunisian Maintenance Centre of Excellence/SMTMC", patru studenți de la Universitatea din Jendouba, Tunisia, au participat la un program de mobilitate la Facultatea de Inginerie, Departamentul Ingineria fabricației. Proiectul SMTMC este implementat de un consorțiu format din 11 parteneri provenind din Tunisia, Spania, Belgia, Franța, Suedia și România. Responsabilul de proiect din partea Universității "Dunărea de Jos" din Galați, Facultatea de Inginerie, este prof. dr. ing. habil. Viorel Păunoiu. Cofinanțat de programul Erasmus+ al Uniunii Europene pe o perioadă de trei ani, obiectivul principal al proiectului constă în modernizarea și revitalizarea sistemului de educație și formare în mentenanță. Această inițiativă vizează îmbunătățirea eficienței și competitivității industriei tunisiene și facilitarea integrării tinerilor absolvenți pe piața muncii.

Programul de mobilitate a inclus o serie de activități complexe și bine structurate, menite să ofere studenților o experiență educațională și profesională deosebită. După o vizită în cadrul căreia au participat la lecţii demonstrative în laboratoarele didactice în care îşi desfăşoară activitatea studenţii specializărilor Sisteme de producţie digitale, Inginerie economică industrial şi Tehnologia construcţiilor de maşini, invitaţii au avut oportunitatea să participe şi la activități de documentare aprofundată în domeniul mentenanței în cadrul laboratoarelor Departamentului de Ingineria fabricației, să efectueze vizite în diverse companii industriale pentru a observa aplicarea practică a cunoștințelor teoretice și să participe la un workshop dedicat tematicii proiectului. Companiile vizitate de studenţii tunisieni au fost: Șantierul Naval Damen Galați SA, Prutul SA Galați, "Rulmenţi" SA Bârlad.

Această experiență a fost concepută pentru a dezvolta competențele tehnice și profesionale ale studenților, oferindu-le totodată o perspectivă internațională asupra industriei de mentenanță. În plus, interacțiunea cu experți și specialiști din Galați și de la Facultatea de Inginerie a contribuit la extinderea orizonturilor și la formarea unei rețele profesionale internaționale, esențiale pentru cariera lor viitoare.

111

Academicianul Eugen Rusu, directorul CSUD, este singurul român inclus în panelurile Consiliului Consultativ pentru Știință al Academiilor Europene (EASAC). Nominalizarea a fost făcută de Academia Română, care l-a propus pe domnul profesor Eugen Rusu pentru Panelul de coordonare al energiei EASAC.

Această nominalizare este susținută de Prof. Dorel Banabic, Președintele Secției de Științe Tehnice a Academiei Române, și Prof. Marius Andruh, Vicepreședinte al Academiei Române și membru al Consiliului EASAC.

Confirmarea Consiliului a venit zilele trecute: „Suntem încântați să primim nominalizarea dumneavoastră din partea Academiei Române pentru a se alătura Comitetului de coordonare al energiei EASAC și am plăcerea să vă informez că aceasta a fost acceptată”, a răspuns dr. William Gillett, director în cadrul EASAC Energy Programme.

Consiliul Consultativ pentru Știință al Academiilor Europene reprezintă o voce autorizată a consilierilor științifici din UE și cuprinde 29 de academii naționale de știință ale țărilor membre. EASAC are 3 paneluri: Bio-științe, Energie și Mediu, care cuprind, la rândul lor, oameni de știință de renume internațional.

er