Proiectare și Simulare în Ingineria Sudării (PSIS)

 Proiectare și Simulare în Ingineria Sudării (PSIS)

 

Plan de învățământ Proiectare și Simulare în Ingineria Sudării (PSIS) -  2023-2024

Fișe discipline Proiectare și Simulare în Ingineria Sudării (PSIS)

 

Obiective generale:

Programul de studii universitare de master Proiectare şi Simulare în Ingineria Sudării asigură absolvenţilor competenţe profesionale şi transversale care, datorită aplicabilităţii diverse şi nelimitate a proceselor de sudare, le creează premizele angajării în industria naţională şi internaţională din domeniile autovehiculelor, aeronauticii, domeniul naval, domeniul ţevilor şi conductelor magistrale pentru transportul gazelor naturale etc.

Obiectivele generale ale programului de master Proiectare şi Simulare în Ingineria Sudării sunt orientate pe următoarele direcţii: Formarea de specialişti capabili să aplice cunoştinţele dobândite prin acest program în modelarea şi simularea proceselor de sudare, proiectarea structurilor sudate complexe, proiectarea sistemelor robotizate şi tehnologiilor moderne de sudare, proiectarea sistemelor de monitorizare a proceselor de sudare, inspecţia structurilor sudate. Formarea de specialişti capabili să rezolve problemele care apar în cercetarea comportării materialelor la sudare, prin aplicarea metodelor şi tehnicilor actuale de investigare. Formarea unei gândiri inginereşti avansate în interdependenţă cu asigurarea concomitentă a calităţii şi productivităţii în ingineria sudării. Formarea eticii profesionale şi a spiritului de iniţiativă în lansarea şi implementarea proiectelor de cercetare-dezvoltare-inovare. 

Competenţe profesionale:

  • Cercetare fundamentală şi aplicativă în domeniul ingineriei sudării;
  • Proiectare avansată a construcțiilor sudate complexe;
  • Proiectarea tehnologiilor de sudare avansate şi implementarea lor în industrie;
  • Modelarea şi simularea proceselor de sudare;
  • Proiectarea sistemelor avansate de robotizare şi monitorizare a proceselor de sudare;
  • Controlul şi asigurarea calităţii îmbinărilor sudate;
  • Managementul proiectelor de cercetare-dezvoltare-inovare.

Ocupații posibile (conform COR):

            Director general societate comercială - 112011; Director de program - 112013; Director tehnic - 112024; Director general institut național de cercetare-dezvoltare - 112025; Director departament cercetare-dezvoltare - 112027; Manager general - 112028; Manager -112029; Șef proiect cercetare-proiectare - 122309; Șef secție cercetare-proiectare - 122310; Director proiect - 122313; Șef proiect/program - 122314; Instructor sistem de producție - 214113; Expert inginer mecanic - 214434; Inspector de specialitate inginer mecanic - 214435; Proiectant inginer mecanic - 214623; Consilier tehnic - 215313; Asistent universitar - 231001; Profesor în învăţământul profesional şi de maiştri - 232001; Profesor în învăţământul liceal, postliceal - 233001; Inspector de specialitate formare, evaluare şi selecţie profesională - 241218; Manager proiect - 242101; Manager de inovare - 242106; Manager îmbunătățire procese - 242108; Administrator societate comercială - 242111; Manager de produs - 243104.