Workshopuri

Tech-Talk(ING)

Facultatea de Inginerie organizează, în premieră, o serie de evenimente științifice și tehnice de tip Tech-Talk, la care vor fi invitați reprezentanți ai mediului academic, mediului privat, autorităților publice, ONG-urilor și societății civile, pentru a discuta despre provocările din Știință, Tehnologie și Inginerie. Vor fi abordate tematici actuale din domeniile de specializare inteligentă, specifice dezvoltării tehnologiilor noi şi emergente, eco-nano-tehnologiilor și materialelor avansate, energiei, mediului și schimbărilor climatice.


Tech-Talk (ING) reprezintă o oportunitate şi un bun prilej de a reuni experți din domeniile Inginerie mecanică, Inginerie industrială, Ingineria autovehiculelor, Ingineria materialelor, Ingineria mediului, Științe inginerești aplicate, dar și din alte domenii conexe. Vor fi organizate dezbateri, pe teme interdisciplinare din Industria 4.0, digitalizarea în inginerie, tehnologii și sisteme moderne de fabricație, internetul lucrurilor și obiectelor industriale (IIoT), care vor răspunde, în egală măsură, cerințelor pieței forței de muncă şi ale angajatorilor, standardelor de calitate în educație, principiilor de excelență în cercetare și competitivității.


Subiectele abordate vor deschide noi perspective de investigare şi vor contribui la actualizarea informațiilor și cunoștințelor stakeholder-ilor, în vederea conectării permanente la provocările majore din industria inteligentă. Întâlnirile vor crea un mediu favorabil diseminării informațiilor şi rezultatelor obţinute în cadrul proiectelor de cercetare-dezvoltare-inovare, cu aplicabilitate în industrie, derulate în cadrul Facultății de Inginerie, dar și în instituțiile și companiile colaboratoare.


Primul Tech-Talk (ING) va fi organizat marți, 15 Decembrie 2020, online pe Microsoft Teams și va avea ca temă Smart Industry. Smart Technology. Smart People. Vă invităm să urmăriți site-ul Facultății de Inginerie și rețelele social-media, Facebook, Instagram și Twitter, pentru a afla mai multe amănunte despre organizare și agenda evenimentului.

Vă așteptăm!