Noutăți

Studenți din Tunisia în vizită la Departamentul Ingineria fabricației

de la Facultatea de Inginerie

 

În cadrul proiectului Erasmus+ "South Mediterranean Tunisian Maintenance Centre of Excellence/SMTMC", patru studenți de la Universitatea din Jendouba, Tunisia, au participat la un program de mobilitate la Facultatea de Inginerie, Departamentul Ingineria fabricației. Proiectul SMTMC este implementat de un consorțiu format din 11 parteneri provenind din Tunisia, Spania, Belgia, Franța, Suedia și România. Responsabilul de proiect din partea Universității "Dunărea de Jos" din Galați, Facultatea de Inginerie, este prof. dr. ing. habil. Viorel Păunoiu. Cofinanțat de programul Erasmus+ al Uniunii Europene pe o perioadă de trei ani, obiectivul principal al proiectului constă în modernizarea și revitalizarea sistemului de educație și formare în mentenanță. Această inițiativă vizează îmbunătățirea eficienței și competitivității industriei tunisiene și facilitarea integrării tinerilor absolvenți pe piața muncii.

Programul de mobilitate a inclus o serie de activități complexe și bine structurate, menite să ofere studenților o experiență educațională și profesională deosebită. După o vizită în cadrul căreia au participat la lecţii demonstrative în laboratoarele didactice în care îşi desfăşoară activitatea studenţii specializărilor Sisteme de producţie digitale, Inginerie economică industrial şi Tehnologia construcţiilor de maşini, invitaţii au avut oportunitatea să participe şi la activități de documentare aprofundată în domeniul mentenanței în cadrul laboratoarelor Departamentului de Ingineria fabricației, să efectueze vizite în diverse companii industriale pentru a observa aplicarea practică a cunoștințelor teoretice și să participe la un workshop dedicat tematicii proiectului. Companiile vizitate de studenţii tunisieni au fost: Șantierul Naval Damen Galați SA, Prutul SA Galați, "Rulmenţi" SA Bârlad.

Această experiență a fost concepută pentru a dezvolta competențele tehnice și profesionale ale studenților, oferindu-le totodată o perspectivă internațională asupra industriei de mentenanță. În plus, interacțiunea cu experți și specialiști din Galați și de la Facultatea de Inginerie a contribuit la extinderea orizonturilor și la formarea unei rețele profesionale internaționale, esențiale pentru cariera lor viitoare.

111