Sisteme și echipamente termice și Protecția Mediului (SET-PM)

 Sisteme și Echipamente Termice și Protecția Mediului (SET-PM)

 Plan de învățământ Sisteme și Echipamente Termice și Protecția Mediului (SET-PM) - 2020-2021

Fișe discipline Sisteme și Echipamente Termice și Protecția Mediului (SET-PM) 

Competenţe specifice:

 • Abilităţi de cercetare fundamental- aplicativă în domeniul termic şi al protecţiei mediului;
 • Cunoaşterea echipamentelor fundamentale ale sistemelor termice şi stăpânirea tehnicilor avansate de proiectare-cercetare;
 • Capacitatea de a modela matematic şi simula pe calculator procesele din sistemele termice şi de protecţie a mediului;
 • Aplicarea principiilor ingineriei sistemelor termice pe baza cunoştinţelor fundamentale de matamatică, fizică, chimie, tehnologie a materialelor;
 • Fundamentarea teoretică în rezolvarea problemelor specifice domeniului cu utilizarea unor principii şi metode consacrate;
 • Controlul calităţii mediului, evaluarea riscului şi elaborarea de variante tehnologice cu impact redus asupra mediului în concordanţă cu cerinţele BAT/BREF, în domeniul sistemelor termice;
 • Elaborarea şi exploatarea programelor de monitorizare a funcţionării instalaţiilor termice;
 • Capacitate de a elabora studii de impact asupra mediului, a instalaţiilor, echipamentelor şi agregatelor specifice producerii, transformării, transportului şi utilizării energiei termomecanice;
 • Elaborarea de proiecte profesionale pentru probleme tipice, in contexte bine definite, folosind rezultatele monitorizării poluanţilor din instalaţiile termice industriale;
 • Aplicarea conceptelor si teoriilor fundamentale din domeniul comunicării si managementului pentru elaborarea de proiecte profesionale privind diminuarea impactului poluanților produși de sistemele termice asupra mediului;
 • Elaborarea de proiecte (de consultanţă şi cercetare) din domeniul ingineriei sistemelor termice;
 • Iniţiativă în rezolvarea problemelor tehnice şi manageriale din domeniul ingineriei şi protecţiei mediului în industrie;
 • Competenţe de bază pentru continuarea studiilor în programe postuniversitare de doctorat.

Ocupații posibile (conform COR):

 Inginer cercetare în mașini și echipamente termice - 214455; Cercetător de mașini și echipamente termice - 214454; Expert inginer mecanic - 214434; Inginer mecanic - 214501; Inginer producţie - 214409; Profesor în învăţământul liceal - 233001.