Proiecte operaționale

Proiecte operationale

Proiecte operaționale

Proiectele active operaționale, derulate în cadrul Facultății de Inginerie, în anul 2022 sunt următoarele:

 

Nr. crt.

Program*/ Titlu proiect

Nr. contract

Perioada

Director / Responsabil

Dep.

1.

POCU „Sprijin pentru doctoranzi și cercetători post-doctorat” – Antreprenor DOC

POCU/380/6/13 36355/23.05.2019

2019-2022

Prof. dr. ing. Eugen Victor Cristian RUSU

IM

2.

POCU – Atragerea de candidați (viitori studenți) la învățământul terțiar universitar ingineresc și pregătirea lor pentru cerințele pieței muncii actuale

379/6/21/124651

2019-2022

Conf. dr. ing. Nicuşor BAROIU

IF

3.

POCU – Stagii unificate de practică pentru studenții din inginerie – SurprisING

626/6/13/133192

2021-2023

Conf. dr. ing. Carmen Cătălina RUSU

IF

4.

POCU – Învăţământ terţiar inovativ corelat cu strategia de dezvoltare inteligentă – ITI

320/6/21/121659

2019-2021

Prof. dr. ing. Laura Daniela BURUIANĂ

IMM