Comisie experti evaluatori FING

Comisie experti evaluatori FING

Componența comisiei de experți - evaluatori, nominalizată prin Decizia Decanului nr. 01 din 16.09.2021 și actualizată prin Decizia Decanului cu nr. înreg. 1572 din data 16.11.2023, pentru evaluarea cererilor de finanțare, propunerilor de proiecte, acordarea granturilor interne, premii și alte rezultate ale activităților didactice și de cercetare desfășurate în cadrul Facultății de Inginerie este următoarea:

1. Prof. univ. dr. ing. Mihaela BUCIUMEANU

2. Prof. univ. dr. ing. Gheorghe GURĂU

3. Prof. univ. dr. ing. Ion ION

4. Prof. univ. dr. ing. Viorel PĂUNOIU

5. Prof. univ. dr. ing. Liliana RUSU

6. Prof. univ. dr. ing. Virgil TEODOR

7. Conf. univ. dr. ing. Nicușor BAROIU

8. Conf. univ. dr. ing. Constantin GEORGESCU

9. Conf. univ. dr. chim. Alina Crina MUREȘAN

10. Conf. univ. dr. ing. Lizica Simona PARASCHIV

11. Conf. univ. dr. ing. Spiru PARASCHIV

12. Conf. univ. dr. ing. Carmen Cătălina RUSU