Comisiile Consiliului Facultății de Inginerie

 

1.

Comisia didactică și de calitate

 

Președinte:

Conf. univ. dr. ing. Constantin GEORGESCU

Membri:

Prof. univ. dr. ing. Daniela BURUIANĂ 
Prof. univ. dr. ing. Florin POPESCU
Prof. univ. dr. ing. Gabriel - Radu FRUMUŞANU
Conf. univ. dr. ing. Sorin CIORTAN
Conf. univ. dr. ing. Cristian IOSIFESCU
Ș. l. univ. dr. ing. Mădălina RUS
Studenta Mihaela CANDACHIA
Studenta Valentina DAVID

2.

Comisia pentru cercetare, dezvoltare și inovare 

 

Președinte:

Conf. univ. dr. ing. Carmen Cătălina RUSU

Membri:

Conf. univ. dr. ing. Petrică ALEXANDRU 
Conf. univ. dr. ing. Spiru PARASCHIV
Ș. l. univ. dr. ing. Valentin MEREUŢĂ
Ş. l. univ. dr. ing. Gina ISTRATE
Studenta Cosmina - Cătălina SILIVASTRU
3.

Comisia pentru relații internaționale și mobilități

Președinte:

Conf. univ. dr. ing. Krisztina UZUNEANU

Membri:

Prof. univ. dr. ing. Elena SCUTELNICU
Prof. univ. dr. ing. Laurenția ANDREI 
Studenta Iustina BĂBUŞANU
Studenta Silvia MURZACOV
5.

Comisia pentru activitate studențească și probleme sociale

Președinte:

Ș. l. univ. dr. ing. Mariana BUȘILĂ

Membri:

Conf. univ. dr. ing. Marcel DRĂGAN
Ş. l. univ. dr. ing. Beatrice Daniela TUDOR
Ş. l. univ. dr. ing. Marius Corneliu GHEONEA
Student Adrian LUPU
Studentă Andrea MIRON
6.

Comisia de etică universitară

Președinte:

Conf. univ. dr. ing. Florin SUSAC

Membri:

Prof. univ. dr. ing. Lorena DELEANU
Conf. univ. dr. ing. Florin ONEA
Ş. l. univ. dr. fiz. chim. Elena Emanuela HERBEI
Studenta Iuliana ROTARU

Componența Comisiilor CFI a fost aprobată în ședința Consiliului Facultății de Inginerie nr. 23 din data de 30.10.2020 și modificată prin HCF nr. 13 din 13.05.2022.