Responsabili programe de studii

Responsabili programe de studii

PROGRAME STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ

Inginerie Mecanică

   Conf. dr. ing. Elena BEZNEA

Tehnologia Construcţiilor de Maşini

   Prof. dr. ing. Viorel PĂUNOIU

Inginerie Economică Industrială

   Prof. dr. ing. Gabriel - Radu FRUMUŞANU

Autovehicule Rutiere

   Prof. dr. ing. Florin POPESCU

Amenajări Hidrotehnice şi Protecţia Mediului

   ȘL dr. ing. Marius BODOR

Inginerie Medicală

   Conf. dr. ing. Alina MUREŞAN

Ştiinţa Materialelor

   Conf. dr. ing. Petrică ALEXANDRU

Informatică aplicată în ingineria materialelor

   ȘL dr. ing. Mariana BUŞILĂ

Ingineria şi protecţia mediului în industrie

   Prof. dr. ing. Daniela BURUIANĂ

Sisteme de Producție Digitale    Conf. dr. ing. Florin SUSAC

 

PROGRAME STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

Modelare şi Simulare în Inginerie Mecanică

   Conf. dr. ing. Constantin GEORGESCU

Proiectare şi Simulare în Ingineria Sudării

   Prof. dr. ing. Elena SCUTELNICU

Managementul Calităţii în Inginerie Industrială

   Conf. dr. ing. Nicuşor BAROIU

Concepte Avansate în Proiectarea şi Exploatarea Autovehiculelor

   Conf. dr. ing. Krisztina UZUNEANU

Materiale Avansate şi Tehnologii Inovative

   ȘL dr. fiz. chim. Elena Emanuela HERBEI

Calitatea Mediului şi Dezvoltare Durabilă

   Prof. dr. ing. Daniela BURUIANĂ

Dezvoltare Durabilă şi Securitate în Industrie

   Conf. dr. ing. Spiru PARASCHIV

 

Aprobat prin HCF nr. 16 din 08.06.2022 și modificat prin HCF nr. 37 din 09.12.2022.

.