Materiale Avansate și Tehnologii Inovative (MATI)

Materiale Avansate și Tehnologii Inovative (MATI)

Plan de învățământ Materiale Avansate și Tehnologii Inovative (MATI) - 2023-2024

Fișe discipline Materiale Avansate și Tehnologii Inovative (MATI) 

Competenţe specifice:

 • Rezolvarea problemelor specifice domeniului utilizând cunoştinţe ştiinţifice şi tehnice de specialitate;
 • Proiectarea de tehnologii inovative pentru procesarea materialelor în scopul realizării produselor de calitate în acord cu normele de dezvoltare durabilă;
 • Utilizarea de pachete de software dedicate pentru aplicaţii inginereşti, specifice domeniului materialelor;
 • Utilizarea strategiilor de marketing şi de management în scopul optimizării sistemelor industriale de profil;
 • Competenţe instrumental aplicative specifice cercetării ştiinţifice în domeniul materialelor;
 • Dezvoltarea capacităţii cognitive, a gândirii creative, a capacităţii de transfer şi organizare a cunoştinţelor.

Direcţii de cercetare:

 • Obţinerea, procesarea şi caracterizarea materialelor metalice clasice şi avansate;
 • Informatică aplicată în ingineria materialelor;
 • Tehnologii noi de fabricaţie a unor materiale şi produse cu valoare adăugată ridicată având în vedere dezvoltarea durabilă a industriei româneşti în concordanţă cu normele europene de mediu şi securitate în industrie.

Ocupaţii posibile (conform C.O.R.):

 • Inginer de cercetare în prelucrări plastice şi tratamente termice - 214648;
 • Inspector de specialitate inginer material - 214608;
 • Cercetător în prelucrări plastice şi tratamente termice - 214647;
 • Consilier inginer metalurg - 214606;
 • Inginer de cercetare în echipamente de proces - 214461;
 • Profesor în învăţământul liceal, postliceal - 233001.