Managementul Calității în Inginerie Industrială (MCII)

Managementul Calității în Inginerie Industrială (MCII)

 

Plan de învățământ Managementul Calității în Inginerie Industrială (MCII) -  2023-2024

Fișe discipline Calității în Inginerie Industrială (MCII) 

 

Competenţe specifice:

Programul de studii universitare de licență Managementul calităţii în inginerie industrială își propune să formeze specialiști pentru implementarea standardelor de calitate în conformitate atât cu competiţia reală din economia de piaţă, cât şi cu normele Uniunii Europene. Competențele specifice sunt:

 • Proiectarea, implementarea şi gestionarea sistemelor de management al calităţii;
 • Desfăşurarea de activităţi de cercetare în domeniul calităţii;
 • Realizarea controlului calităţii în ingineria industrială;
 • Realizarea auditului intern şi extern în domeniul calităţii;
 • Realizarea managementului integrat al producției şi al afacerilor din domeniul ingineriei industriale;
 • Utilizarea principiilor de management şi marketing pentru acordarea de consultanţă;
 • Descrierea sistemelor de management şi marketing ale unităților industriale;
 • Abordarea integrată a producţiei industriale în circuitul global al produselor;
 • Utilizarea strategiilor de management şi marketing pentru dezvoltarea pieței de produse industriale;
 • Evaluarea rezultatelor cercetării pe baza tehnicilor moderne de analiză statistică a datelor;
 • Realizarea studiilor de piaţă privind calitatea produselor industriale;
 • Aplicarea conceptelor moderne de fabricare în ingineria industrială.

Ocupaţii posibile (conform C.O.R):

Director tehnic - 112024; Director departament cercetare-dezvoltare - 112027; Consilier tehnic - 215313, Manager de inovare - 242106; Organizator de producţie – 343509; Responsabil proces - 242104; Specialist strategie industrială - 242103, Şef proiect cercetare-proiectare - 122309; Şef birou industrie prelucrătoare - 132108; Şef atelier cercetare – proiectare - 122311, Profesor în învăţământul liceal, postliceal - 233001, Manager îmbunătăţiri procese - 242108; Manager al sistemelor de management al calităţii - 325701.