Proiecte de cercetare pentru doctoranzi cercetători

Proiecte de cercetare pentru doctoranzi cercetători

Proiecte de cercetare pentru doctoranzi cercetători

Proiectele de cercetare active, pentru tineri cercetători, finanțate din fondurile UDJG, derulate în cadrul Facultății de Inginerie, în anul 2022 sunt următoarele:

Nr. crt.

Titlu proiect

Nr. contract

Perioada

Director / Responsabil

Dep.

1.

Grant de cercetare UDJG - Cercetări experimentale privind performanțele termo-mecanice ale

nanocompozitelor polimerice ranforsate cu nanotuburi de carbon reciclate mecanic și reprocesate prin

injectare

GI-04/2019

2019 - 2021

Ș. l. dr. ing. Laurenţiu Ionuţ SANDU

IF

2.

Grant de cercetare UDJG - Imunosenzori modificați cu nanostructuri de ZnO decorate cu nanoparticule de aur și argint pentru detectarea cancerului

RF 3639/ 30.09.2021

2021 - 2022

Ș. l. dr. ing.

Mariana BUȘILĂ

IMM