Proiecte naționale

Proiecte nationale

Proiecte naționale

Proiectele active naționale, de cercetare, derulate în cadrul Facultății de Inginerie, în anul 2022 sunt următoarele:

Nr. crt.

Program*/ Titlu proiect

Nr. contract

Perioada

Director / Responsabil

1.

PNCDI III / Dinamica REsurselor și Avansul tehnologic în extragerea energiei regenerabile din mediul Marin - DREAM

PN-III-P4-ID-PCE-2020-0008, PCE 169 ⁄ 2021

2021-2023

Prof. dr. ing. Eugen Victor Cristian RUSU

2.

PNCDI III / Tehnologii de fabricare inteligente pentru producţia avansată a pieselor din industriile de automobile si aeronautica

82PCCDI/2018

2018-2021

Prof. dr. ing. Viorel PĂUNOIU

3.

PNCDI III / Sisteme de protecţie individuală şi colectivă pentru domeniul militar pe bază de aliaje cu entropie ridicată

20PCCDI/2018

2018-2021

Prof. dr. ing. Elena SCUTELNICU

4.

Planul Sectorial de cercetare-dezvoltare 2021/ Dezvoltarea tehnologiilor inovative utilizând inteligența artificială pentru valorificarea biomasei  din arealele  lacustre în vederea susținerii durabile a energiei verzi

1PS/09.11.2021

2021-2023

Prof. dr. ing. Laura Daniela BURUIANĂ