Istoric

Facultatea de Inginerie ia naştere prin HS nr. 12/10.04.2014, ca urmare a Hotărârilor Consiliilor Facultăţii de Mecanică şi Facultăţii de Ingineria Materialelor şi a Mediului de a-şi uni eforturile pentru îmbunătăţirea calităţii actului educaţional, creşterea vizibilităţii ştiinţifice a rezultatelor cercetărilor, creşterea gradului de internaţionalizare şi îmbunătăţirea parteneriatului cu mediul socio-economic.

1954Facultatea de Mecanică a fost înfiinţată prin H.C.M. nr. 14/9 ianuarie 1954, anterior funcţionând Institutul Tehnic Galaţi (H.C.M. nr. 2727/ 1953), urmaşul Institutului Mecano - Naval din Galaţi (H.C.M. nr. 1050/2 octombrie 1951).

1953: Trecerea de la Institutul Mecano – Naval (1951-1953), care avea în componenţă Facultatea de Construcţii Navale şi Facultatea de Exploatare a Navelor şi Porturilor, la Institutul Tehnic a fost făcută în toamna anului 1953, când Institutul de Pescuit şi Piscicultură de la Constanţa a fost mutat la Galati şi redenumit Facultatea de Piscicultură.

1953-1955: În această perioadă, Institutul Tehnic a avut în componenţă Facultatea de Mecanică cu secţiile Construcţii Navale şi Maşini Navale şi Facultatea de Exploatare a Navelor şi Porturilor cu secţiile Exploatare a Navelor şi Porturi şi Piscicultura.

1955: În toamna anului 1955 Institutul de Industrii Alimentare este mutat de la Bucuresti la Galaţi, Institutul Tehnic devenind Institutul Politehnic. Începând cu anul universitar 1955-1956 Institutul Politehnic din Galaţi funcţionează cu două facultăţi: Facultatea de Mecanică cu secţiile Nave şi Instalaţii de Bord, Exploatarea Navelor şi Porturilor şi Utilaj pentru Industria Alimentara şi Facultatea de Tehnologia Produselor Alimentare şi Tehnica Pescuitului.

1960-1961: Începând din anul universitar 1960-1961, prin Ordinul Ministrului Învatamântului şi Culturii nr. 3326/ 30 august 1960, emis pe baza H.C.M. nr. 3225/ 1960, în cadrul Facultăţii de Mecanică a Institutului Politehnic din Galaţi funcţionează secţiile Nave şi Instalaţii de Bord, Tehnologia Construcţiilor de Maşini şi Frigotehnie.

1974-1989: În această perioadă, în cadrul Facultăţii de Mecanică, au fost dezvoltate noi specializări (Utilajul şi Tehnologia Sudării, Prelucrări Metalurgice, Turnatorie, iar secţia Frigotehnie devine secţia de Maşini Termice. De asemenea, sunt extinse sau dezvoltate noi secţii pentru învăţământ seral ingineri, învăţământ zi şi seral pentru subingineri, în profilurile mecanic, metalurgic, electric.

1990: Din Facultatea de Mecanică se desprind Facultatea de Nave şi Inginerie Electrică, Facultatea de Metalurgie şi Ştiinţa Materialelor, Facultatea de Inginerie de la Brăila.

1990Facultatea de Metalurgie, cu specializările Siderurgie, Turnarea Metalelor, Deformări Plastice şi Tratamente Termice, a fost înființată prin Ordinul Ministrului Învăţământului nr. 7751/1990.

1991: Facultatea de Metalurgie devine Facultatea de Metalurgie şi Ştiinţa Materialelor (Ordinul Ministrului Învăţământului nr. 5599/1991). La specializările existente, se mai adaugă şi Ştiinţa Materialelor şi Cocsochimie.

2013: Prin HG 69/2013, denumirea Facultăţii de Metalurgie şi Ştiinţa Materialelor este modificată în Facultatea de Ingineria Materialelor şi a Mediului.

În prezent, Facultatea de Inginerie este cel mai important formator regional al specialiştilor în domeniile de licenţă Inginerie Mecanică, Inginerie Industrială, Ingineria Materialelor, Ingineria Mediului, Ingineria Autovehiculelor, Inginerie şi Management, Ştiinţe Inginereşti Aplicate. Oferta educaţională include şi un număr mare de programe universitare de studii de masterat în domeniile Inginerie Mecanică, Inginerie Industrială, Ingineria Materialelor şi Ingineria Mediului, dar şi programe de studii de doctorat pentru absolvenţii programelor de licenţă care doresc să-şi continue studiile în domeniile Inginerie Mecanică, Inginerie Industrială, Ingineria Materialelor.

În actuala structură, Facultatea de Inginerie reprezintă unul din pilonii Universităţii "Dunărea de Jos" din Galaţi, contribuind substanţial la obţinerea "Gradului de încredere ridicat" - acordat de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) în 2008, 2013, 2018 - dar şi la creşterea vizibilităţii ştiinţifice şi a gradului de internaţionalizare al universităţii.

 

Bibliografie:

[1]. Prof. dr. ing. Liviu Stoicescu, Istoricul Facultatii de Mecanica, http://www.ing.ugal.ro/Resurse/IMS/Istoric.htm

[2]. https://www.ugal.ro/anunturi/stiri-si-evenimente/11-site/32-facultatea-de-ingineria-materialelor-si-a-mediului