Tutorat

Tutorat

 

Tutoratul reprezintă un sistem şi un program de sprijinire şi consiliere a studenţilor, în scopul de a facilita integrarea în învăţământul universitar, a oferi îndrumare în alegerea celor mai potrivite opţiuni didactice, culturale şi sociale specifice vieţii studenţeşti, precum şi a încuraja împărtăşirea cunoştinţelor şi aptitudinilor studenţilor, ameliorând rezultatele şcolare. Sistemul tutorial încurajează comunicarea şi încrederea studenţilor faţă de facultate şi mediul academic.

Anul universitar 2023 – 2024

Tutori şi planificarea activităţii de tutorat

Formular centralizator rezultate evaluări studenţi

Regulamentul activităţii de tutoriat

Anul universitar 2022 – 2023

Tutori şi planificarea activităţii de tutorat

Formular centralizator rezultate evaluări studenţi

Regulamentul activităţii de tutoriat

Anul universitar 2021 – 2022

Tutori şi planificarea activităţii de tutorat

Formular centralizator rezultate evaluări studenţi

Regulamentul activităţii de tutoriat

Anul universitar 2020 – 2021

Tutori şi planificarea activităţii de tutorat

Formular centralizator rezultate evaluări studenţi

Regulamentul activităţii de tutoriat