Noutăți

Facultatea de Inginerie a premiat vineri, 17 mai 2024, cei mai performanți profesori, pentru realizările profesionale și manageriale remarcabile și pentru rezultatele de excelență în funcția didactică și cei mai performanți studenți, pentru rezultatele obținute și prezentate la Sesiunea Națională de Comunicări Științifice Studențești „Anghel Saligny”, ediția a XVI-a, 2024.

Diploma „Nicolae Beșchia” pentru realizări profesionale și manageriale remarcabile a fost acordată dlui Prof. acad. dr. ing. DHC Eugen-Victor-Cristian RUSU, iar diploma de excelență „Anghel Saligny”, pentru rezultate de excelență în funcția didactică, a fost acordată dnei Prof. dr. ing. habil. Daniela Laura BURUIANĂ, dlui Conf. dr. ing. Spiru PARASCHIV, dnei Șef lucrări dr. ing. Viorica GHISMAN și dnei Asist. dr. ing. Nicoleta Lucica BOGATU.

În această ediție, au fost acordate diplome de merit studenților care au avut rezultate profesionale remarcabile în anul universitar 2022-2023 și cadrelor didactice care au contribuit la promovarea ofertei educaționale a Facultății de Inginerie la târgurile educaționale STUDENT#UDJG, organizate de Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați.

Evenimentul s-a încheiat cu premierea studenților și cadrelor didactice coordonatoare de la Academia Navală ”Mircea cel Bătrân” din Constanța, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacău și Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, pentru rezultatele excelente prezentate la Sesiunea Națională de Comunicări Științifice Studențești „Anghel Saligny”, 2024 și, de asemenea, cadrelor didactice coordonatoare ale elevilor participanți la secțiunea „Astăzi Elev. Mâine Student.” din cadrul Liceului Tehnologic „Costache Conachi” Pechea, Galați și Liceului Tehnologic „Radu Negru” Galați.

Felicitări studenților și elevilor premianți, profesorilor îndrumători și tuturor participanților la Sesiunea Naţională de Comunicări Ştiinţifice Studenţeşti "Anghel Saligny", ediţia a XVI-a, 2024.