Cuvântul decanului

Cuvântul decanului

TRADIŢIE, COMPETENŢĂ, PERFORMANŢĂ!

 

decan

Facultatea de Inginerie este unul dintre principalii piloni ai Universității "Dunărea de Jos" din Galați, contribuind substanțial la obținerea "Gradului de încredere ridicat" - acordat de ARACIS în 2008, 2013, 2018 - și la creșterea vizibilității științifice și a gradului de internaționalizare al universității. Renumele Facultății de Inginerie s-a construit, în timp, pe principiile Tradiție - Competență - Performanță, facultatea fiind cunoscută și recunoscută ca cel mai important formator regional al specialiștilor în domeniile de licență Inginerie Mecanică, Inginerie Industrială, Ingineria Materialelor, Ingineria Autovehiculelor, Ingineria Mediului, Inginerie și Management, Științe Inginerești Aplicate. Pentru a ține pasul cu cerințele pieței forței de muncă și ale angajatorilor, oferta educațională este revizuită periodic și, pe lângă diversitatea programelor de licență, au fost acreditate și multe programe universitare de studii de masterat și doctorat pentru absolventii care optează să-și continue pregătirea profesională în domeniul fundamental al Științelor tehnice.

 

Cursurile interactive, aplicațiile practice atractive, sesiunile naționale de comunicări știintifice și concursurile profesionale organizate pentru studenții motivați, programele și acordurile de mobilități, încheiate cu un număr mare de universități europene și non-europene, s-au dovedit a fi instrumente utile în pregatirea studenților noștri pentru provocările permanente de pe piața muncii. Parteneriatul și dialogul dintre mediul academic și mediul socio-economic joacă un rol important în pregătirea studenților și inserția profesională a absolvenților noștri. Acordurile și colaborările cu partenerii industriali, regionali și naționali, se materializează în stagii de practică pentru studenți, în organizarea de workshop-uri, demonstrații practice și expozitii care reflectă gradul de noutate al soluțiilor tehnice dezvoltate și implementate în industrie.

Facultatea de Inginerie are un corp profesoral bine pregătit, centre de cercetare de excelență și laboratoare didactice și de cercetare, dotate cu echipamente performante, care permit cercetări fundamentale și aplicative în domenii prioritare, la nivel național și internațional. Calitatea în educație, excelență în cercetare și competitivitatea sunt principiile pe care le aplicăm în derularea procesului educațional și a proiectelor educaționale, în implementarea proiectelor de cercetare științifică și în promovarea rezultatelor. Prin programele de studii de doctorat și post-doctorat, organizate în cotutelă sau finanțate de statul român, programele europene de mobilități de predare și de instruire, la care se adaugă sesiunile de pregătire profesională postuniversitare, cadrele didactice și cercetătorii Facultății de Inginerie au acumulat o bogată expertiză didactică și științifică, pe care, cu profesionalism și generozitate, o transferă celor care vor fi viitori formatori și experți din sistemul de educație și din mediul socio-economic.

Printr-o strategie de internaționalizare armonizată cu cea europeană, Facultatea de Inginerie urmărește creșterea gradului de internaționalizare care să conducă la creșterea numărului de acorduri inter-instituționale, atragerea studenților din țările europene și non-europene, creșterea numărului de mobilități incoming și outgoing pentru cadre didactice și studenti, dinamizarea relațiilor de colaborare cu cercetători din lumea întreaga, creșterea vizibilității internaționale a membrilor comunității academice a Facultății de Inginerie.

Vă invităm să ne vizitați și să descoperiți în Facultatea de Inginerie o instituție academică modernă, un partener dinamic, valoros, cu rezultate remarcabile în educație și în cercetarea științifică.

Decan, Prof. univ. dr. ing. Elena Scutelnicu