Noutăți

Facultatea de Inginerie organizează, în premieră, o serie de evenimente științifice și tehnice de tip Tech-Talk, la care vor fi invitați reprezentanți ai mediului academic, mediului privat, autorităților publice, ONG-urilor și societății civile, pentru a discuta despre provocările din Știință, Tehnologie și Inginerie. Vor fi abordate tematici actuale din domeniile de specializare inteligentă, specifice dezvoltării tehnologiilor noi şi emergente, eco-nano-tehnologiilor și materialelor avansate, energiei, mediului și schimbărilor climatice.

Tech-Talk (ING) reprezintă o oportunitate şi un bun prilej de a reuni experți din domeniile Inginerie mecanică, Inginerie industrială, Ingineria autovehiculelor, Ingineria materialelor, Ingineria mediului, Științe inginerești aplicate, dar și din alte domenii conexe. Vor fi organizate dezbateri, pe teme interdisciplinare din Industria 4.0, digitalizarea în inginerie, tehnologii și sisteme moderne de fabricație, internetul lucrurilor și obiectelor industriale (IIoT), care vor răspunde, în egală măsură, cerințelor pieței forței de muncă şi ale angajatorilor, standardelor de calitate în educație, principiilor de excelență în cercetare și competitivității.

Subiectele abordate vor deschide noi perspective de investigare şi vor contribui la actualizarea informațiilor și cunoștințelor stakeholder-ilor, în vederea conectării permanente la provocările majore din industria inteligentă. Întâlnirile vor crea un mediu favorabil diseminării informațiilor şi rezultatelor obţinute în cadrul proiectelor de cercetare-dezvoltare-inovare, cu aplicabilitate în industrie, derulate în cadrul Facultății de Inginerie, dar și în instituțiile și companiile colaboratoare.

Primul Tech-Talk (ING) va fi organizat în colaborare cu BEIA Consult International (București) și ALTFACTOR (Galați), marți, 15 Decembrie 2020, online pe Microsoft Teams (cod: y0y0q41) și va avea ca temă Smart Industry. Smart Technology. Smart People. Vă invităm să urmăriți site-ul Facultății de Inginerie și rețelele social-media, Facebook, Instagram și Twitter, pentru mai multe amănunte.

Agenda evenimentului

 

Vă așteptăm!

Premii acordate cercetătorilor Facultății de Inginerie

 

În perioada 26-27 Noiembrie 2020 s-a desfașurat cea de-a 8-a Conferință Internațională - 8th International Conference on Materials Science and Technologies – RoMat 2020, organizată de Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor, Universitatea Politehnică București, cu sprijinul Romanian Society for Biomaterials.

Doamna profesor univ. dr. chim. Lidia BENEA, din cadrul Universității "Dunărea de Jos" din Galați, Facultatea de Inginerie, a fost premiată pentru excelența în ȘTIINTA ȘI INGINERIA MATERIALELOR, cu diploma: ROMAT 2020, "DANIEL BUNEA" AWARD FOR EXCELLENCE IN MATERIALS ENGINEERING AND SCIENCE.

Conferința interațională UGALMAT 2020

Departamentul Ingineria Materialelor și a Mediului din cadrul Facultății de Inginerie, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, organizează, în perioada 8 - 9 decembrie 2020, cea de-a IX-a ediție a Conferinței Internaționale UgalMat 2020. Conferinţa are scopul de a crea un cadru organizat pentru un schimb de idei, de experienţă și de informaţii între specialişti din ţară şi din străinătate din învățământul superior, cercetare şi proiectare. Nanomateriale și nanotehnologii, materiale compozite, materiale avansate și tehnologii inovative sunt o parte dintre temele dezbătute în cadrul evenimentului științific, dedicat cercetării în domeniul materialelor.

În situația actuală generată de Pandemia COVID 19, lucrările conferinței vor avea loc în varianta on-line, pe Platforma Microsoft Teams.

Programul conferinței, dar și alte informații referitoare la eveniment sunt disponibile pe site-ul conferinței: UgalMat2020.

Premiul Academiei Române, categoria Științe Tehnice

 

Domnul prof. univ. dr. ing. Cătălin Fetecău și dna prof. univ. dr. ing. Felicia Stan, din cadrul Centrului de Excelență Prelucrarea Polimerilor, Facultatea de Inginerie, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați au fost premiați cu Premiul „Henri Coandă“, la categoria Științe Tehnice, de către Academia Română, pentru grupul de lucrări: Prelucrarea şi caracterizarea unor materiale polimerice avansate.

Premiile Academiei Române se acordă oamenilor de ştiinţă şi litere, artiştilor români, din ţară sau din străinătate, pentru meritul de a fi contribuit, prin activitatea şi opera lor, la dezvoltarea culturii şi ştiinţei româneşti. Durata întregii proceduri de propunere, evaluare, dezbatere şi decizie este de doi ani.

Decernarea premiilor a avut loc în şedinţa solemnă online, a Adunării Generale a Academiei Române, pe data de 3 Decembrie 2020! Mai multe detalii pe: Lista premiilor Academiei Române.

 

 

Noaptea Cercetătorilor Europeni

 

CERCETAREA este ca un PUZZLE, fiecare informație are rolul său specific și unic!

Așa s-au gândit și organizatorii evenimentului de anul acesta, pornind de la ideea că fiecare dintre participanți aduce acea ”bucățică” de care este nevoie pentru a întregi NOAPTEA CERCETĂTORILOR EUROPENI.

Pentru a întregi agenda evenimentului, Facultatea de Inginerie participă cu ateliere interesante în domenii ca:

1. 3D Printing

2. Karting

3. Algoritmi de vedere artificială pentru automobilele autonome

4. Știința apei ca un joc

5. Secretele polimerilor

Nu ratați șansele de a sta față în față cu cei mai renumiți cercetători ai Facultății de Inginerie și a lua parte la activitățile inovative pregătite pentru voi toți!

https://www.facebook.com/NoapteaCercetatorilorEuropeni