Noutăți

Vizita elevilor de la Liceul Tehnologic ”Costache Conachi” Pechea, județul Galați, în laboratoarele Departamentului Ingineria Fabricației

 
În cursul zilei de 13 iunie 2024, un grup de 19 elevi din clasa a XI-a, profil mecanic, de la Liceul Tehnologic ”Costache Conachi” Pechea, județul Galați, însoțiți de Doamna Profesor Viorica Artenie, au avut oportunitatea de a vizita diverse laboratoare de specialitate.

Turul a inclus vizitarea Laboratorului de Injectarea Materialelor Termoplastice, unde elevii au putut observa procesul de fabricare al componentelor din materiale plastice, cu explicații tehnice venite din partea d-lui Șef lucr. dr. ing. Sandu Ionuț Laurențiu. Următoarea oprire a fost la Laboratorul de Testare şi Caracterizare Electro-Mecanică, unde elevii au învățat despre diferite metode de testare și evaluare a materialelor și componentelor electro-mecanice, asistați de D-na Chim. Țurcanu Adriana Mădălina.

De asemenea, elevii au explorat Laboratorul de Modelare şi Simulare Numerică, loc în care au fost introduși în tehnicile de modelare și simulare utilizate în inginerie, și Laboratorul de Nano-Indentare, unde au avut ocazia să înțeleagă mai bine proprietățile materialelor la scară nano, cu explicații tehnice venite din partea D-lui Ing. Năstase Mihăiță.

Turul a fost completat de vizitarea Laboratorului de Calcul și Măsurători, sub îndrumarea D-lui Asist. drd. ing. Crăciun Răzvan Sebastian, care le-a dat explicații elevilor despre importanța calculului precis și a măsurătorilor în inginerie.

Această experiență educativă valoroasă le-a oferit elevilor o perspectivă practică asupra viitoarei lor cariere în domeniul fabricației și a contribuit la consolidarea cunoștințelor teoretice dobândite în timpul orelor de la cursurile tehnice liceale.
1