Modelare și Simulare în Inginerie Mecanică (MSIM)

Modelare și Simulare în Inginerie Mecanică (MSIM)  

 

Plan de învățământ Modelare și Simulare în Inginerie Mecanică (MSIM) - 2023-2024

Fișe discipline Modelare și Simulare în Inginerie Mecanică (MSIM) 

 

Competenţe generale:

• Programul urmăreşte formarea de specialişti în domeniul graficii şi designului industrial, cu abilităţi foarte bine conturate în vederea realizării, prin metode computerizate, a documentaţiei tehnice specifice domeniului industrial (construcţii de maşini, fabricarea mobilei, ambalaje, bunuri de larg consum, ş.a.m.d.), atât din punct de vedere al materialelor grafice (desene, prospecte şi reclame), a documentaţiei scrise (memorii, reviste, cărţi) cât şi a documentaţiei electronice (paginii WEB, cărţi electronice etc.).
• Specializarea oferă, după absolvire, multiple şanse de integrare pe piaţa muncii atât în ţară cât şi în alte ţări din U.E. în activităţi de design şi dezvoltare de produse, respectiv în activităţi de promovare de produs, în firme de proiectare pentru produse mecanice, electromecanice, electrocasnice, de proiectare ambalaje, de realizare a materialelor publicitare, în redacţii de publicaţii tehnico-ştiinţifice, în învăţământ etc.

Competenţe specifice:

• Pregătirea de nivel avansat în domeniul graficii inginereşti;
• Pregătirea în acord cu programele universităţilor tehnice europene;
• Însuşirea de metode avansate de proiectare CAD;
• Instruirea în utilizarea programelor de calculator profesionale recente dedicate domeniului de pregătire.

Ocupaţii posibile (conform COR):

Designer industrial - 347104; Grafician industrial - 347105; Inginer mecanic - 214501; Inginer producţie - 214409; Inginer tehnolog prelucrări mecanice - 214545; Inginer energetică industrială - 214308; Inginer aviaţie - 214506; Inginer autovehicule rutiere - 214512; Proiectant inginer mecanic - 214538; Inginer electromecanic - 214421; Inginer de cercetare în construcţii aerospaţiale - 251505; Inginer de cercetare roboţi industriali - 251314; Inginer de cercetare în construcţia de maşini agricole - 251530; Inginer maşini unelte -214508; Grafician calculator - 411302; Designer grafică - 245212; Designer pagini WEB – 245211; Profesor în învăţământul liceal, postliceal - 233001.