Contracte cu mediul socio-economic

Contracte cu terti

Contracte naționale cu mediul socio-economic (terți)

Proiectele active cu mediul socio-economic, derulate în cadrul Facultății de Inginerie, în anul 2022 sunt următoarele:

Nr. crt.

Companie*/ Titlu proiect

Nr. contract

Perioada

Director / Responsabil

Dep.

1.

Contract de cercetare ştiinţifică cu Creative Decor House S.R.L./ Soluţii avansate de proiectare a scărilor elicoidale cu trepte din sticlă

776

27.09.2021-27.03.2022

Prof. dr. ing. Laurenţia ANDREI

IM

2.

Contract de cercetare cu Liberty Tubular Products Galați S.A. / Studiu de creștere capabilitate -Verificarea rezistenței valțului superior al mașinii de roluit în cazul introducerii materialului X70 în obținerea țevilor

773/17.05.2021

iunie - iulie 2021

Conf. dr. ing. Doina BOAZU

IM

3.

Contract de cercetare cu Criomec SRL, Galaţi - Servicii de expertiză privind producerea de energie din surse regenerabile în vederea reducerii emisiilor de carbon conform obiectivelor UE

664/2021

martie - decembrie 2021

Conf. dr. ing. Spiru PARASCHIV

IMM