Noutăți

În atenția studenților Facultății de Inginerie, forma de finanțate taxă!

 

Având în vedere contextul economic actual, generat de dinamica evoluției situației epidemiologice, determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și faptul că interesul public general reclamă adoptarea unor noi măsuri care să permită autorităților publice să intervină eficient și cu mijloace adecvate pentru gestionarea crizei, conform HS nr. 160 din 24 Noiembrie 2020, a fost aprobată prelungirea termenului de plată a taxelor de școlarizare, pentru studenții înmatriculați la taxă, până la data de 30 Noimebrie 2020, fără operarea exmatriculării acestora și fără aplicarea de penalități de întârziere.

”Fizica vieții. Evoluția pretutindeni” - Adrian Bejan (traducere de Olivia Preoteasa)

„Dacă v-au plăcut cărțile de biologie ale lui Jared Diamond și cele de cosmologie ale lui Stephen Hawking, veți îndrăgi Fizica vieții.“— JEFFERY DEAVER, New York Times

Ce anume au în comun fenomene cum sunt evoluția vieții, a tehnologiei, a bazinelor riverane, a orașelor, a culturii sau a sporturilor? În ultimă instanță, care e legătura profundă dintre dinamica domeniului însuflețit și cea a domeniului neînsuflețit? La aceste întrebări răspunde profesorul Adrian Bejan de la Universitatea Duke, pornind de la concepte din fizică și bazân-du-se pe legea constructală, pe care a impus-o atenției comunității științifice. În explicațiile sale, accentul cade pe libertatea de mișcare și transformare, pe configurațiile de curgere ale diferitelor sisteme și modificările lor, pe tendințe naturale prezente atât în lumea vie, cât și în cea nevie. Din această perspectivă, evoluția devine un fenomen mult mai vast decât ne lasă să înțelegem doar studiul biologiei. Legea constructală are consecințe importante deopotrivă în plan practic (dezvoltarea economică și urbană, aprovizionarea cu apă și combustibil, tehnologie, societate, politică) și în plan teoretic, prin gradul ei înalt de generalitate. Cartea lui Adrian Bejan e un tur de forță intelectual. (Text preluat, Editura Humanitas)

https://humanitas.ro/humanitas/carte/fizica-vietii

Ghidul studentului 2020-2021

 

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, cu sprijinul Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră (CCOC), a elaborat noul ghid al studentului pentru anul universitar 2020-2021. Acesta este disponibil pe site-ul Facultății de Inginerie, în secțiunea Studenți.  Considerăm că acest ghid este un instrument util și oferă studenților resursele informaționale necesare integrării în comunitatea academică gălățeană.

Vă învităm să-l parcurgeți și să extrageți conținutul adaptat nevoilor și intereselor voastre, ca studenți ai Facultății de Inginerie!

 

 

Plata re-examinărilor se face online

 

Taxa pentru examenele restante poate fi plătită și online folosind următoarele coordonate:
• Cont IBAN: RO75TREZ30620F330500XXXX deschis la Trezoreria Galați;
• Cod fiscal: 3127522;
• Beneficiar: Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați;
• La explicația plății se vor menționa:
   - numele și prenumele studentului;
   - CNP;
   - facultatea;
   - restanţă/diferenta la …………………… (disciplina)

În atenția studențiilor Facultății de Inginerie

forma de finanțare TAXĂ  

 

Pentru limitarea răspândirii infecției cu virus SARS-COV-2 la nivelul Universității „Dunărea de Jos” din Galați, studenții la forma de finanțare taxă, vor efectua plata pentru taxele de școlarizare exclusiv online, în contul de trezorerie, cu următoarele coordonate:

      - Cont IBAN RO75TREZ30620F330500XXXX deschis la Trezoreria Galați;
      - Cod fiscal 3127522;
      - Beneficiar Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați;
      - La  explicația  plății se  vor menționa:  numele şi prenumele studentului, CNP, facultatea, specializarea, forma de învăţământ (ZI), taxă de şcolarizare.

 Vă mulțumim!