Înscrierea în anul universitar 2023-2024

Inscrierea in anul universitar 2023-2024

ÎNSCRIEREA ÎN ANUL UNIVERSITAR 2023 – 2024

SALA D03 (26.09.2023 - 01.10.2023)

Înscrierea studenților în anul universitar 2023-2024 se face astfel:

 • Marți, 26.09.2023 (830 – 1530) – anul I licenţă 
 • Joi 28.09.2023 (830 – 1530) - anul I master
 • Miercuri-Duminică 27.09.2023 - 01.10.2023 (900 - 1500) anii II, III, IV licenţă, anul II master şi studenţii care repetă anul, reînmatriculaţii, studenţii din anii complementari, studenţii transferaţi. Studenţii din anul II master se vor prezenta la înscriere cu diploma de licenţă/inginer în original şi suplimentul la diplomă în copie – dacă nu le-au depus deja la dosar)
 • Luni-Joi 02.10.2023 - 05.10.2023 (900 - 1500) și Vineri 06.10.2023 (900 - 1300)  - studenţii care nu au reuşit să completeze contractele/acte adiţionale în perioada 26.09-01.10.2023 - la Secretariatul Facultății de Inginerie (AE011)

Program cazări

Luni-Joi 900 – 1600 și Vineri 900 – 1300

Studenţii vor avea la înscriere următoarele ACTE:

 • buletin/carte de identitate și legitimaţia primită la admitere (anul I);
 • carnetul de student şi legitimaţia de transport (anii II, III şi IV).

Documentele în format tipărit se ridică şi se depun în Sala D03.

Documentele descărcate de pe pagina web a facultăţii www.ing.ugal.ro, le transmit prin e-mail la adresa de contact Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

anul I licenţă (2023-2024)

Fișa de înscriere

Contractul de studii

anii II-VI licenţă (2023-2024)

Fișa de înscriere

Act adițional

anul I master (2023-2024)

Fișa de înscriere

Contractul de studiu

anul II master (2023-2024)

Fișa de înscriere

Act adițional

 

Studenţii trebuie să consulte avizierul/pagina web a facultăţii pentru a identifica domeniul/programul de studii, grupa din care fac parte, situaţia şcolară şi forma de finanţare obţinută după evaluarea performanţelor academice la sfârşitul anului universitar anterior, date necesare pentru următorii paşi ai procedurii de înscriere în anul universitar 2023/2024 (completarea Fişei de înscriere şi a Actului adiţional la Contractul de studiu) .

Studenţii admişi la BUGET (anul I) vor plăti taxa de înmatriculare de 100 lei în perioada 26.09 – 13.10.2023

STUDENŢII ADMIŞI LA TAXĂ vor plăti 50% din taxa de şcolarizare în perioada 26.09 – 13.10.2023 (taxa de  școlarizare:  3.000 lei). Pentru taxa de școlarizare achitată integral până la data de 31.10.2023 se aplică o reducere de 10% din cuantumul acesteia.

Documente necesare studenților în vederea achitării taxelor:

 • carte de identitate sau paşaport;
 • contract de studii sau act adițional încheiat și înregistrat la secretariatul facultății la care este înmatriculat;
 • bon eliberat secretariatul facultății cu valoarea taxei pentru anul universitar 2023-2024, precum și cuantumul primei tranșe (numai pentru studenţii care au taxa de studii diferită de cea standard).

Punctele de încasare a taxelor:

 1. Numerar și POS:

- corpul D din str. Domnească nr. 111;

 - corpul U, sediul Universităţii din str. Domnească nr. 47, sala U13 (parter);

Coordonate pentru achitarea taxei on-line:

 • Cont IBAN RO75TREZ30620F330500XXXXdeschis la Trezoreria Galați;
 • Cod fiscal 3127522;
 • Beneficiar Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați;
 • La explicația plății se vor menționa: numele și prenumele studentului, CNP, facultatea, programul de studii, forma de învățământ (IF), taxă de școlarizare.

                                                                                                                                                                                                   IMPORTANT!!! 

Studenţii îşi păstrează caliatea de student NUMAI dacă parcurg integral  procedura obligatorie de înscriere

Informații suplimentare pentru cazarea studenţilor se regăsesc pe site-ul http://campus.ugal.ro/ , tel 0336130161