Burse

Burse

 

Anul academic 2023 - 2024, Semestrul al II-lea

 


Liste finale

Data afișării: 18.04.2024, ora 16:00


Lista finală a beneficiarilor burselor de performanță, semestrul al II-lea, 2023-2024
Liste finale cu beneficiarii burselor sociale, semestrul al II-lea, 2023-2024
Lista finală a studenților străini beneficiari ai burselor statului român, semestrul al II-lea, 2023-2024
Model declarație beneficiar bursă

 


Liste intermediare

Data afișării: 15.04.2024, ora 15:00


Lista intermediară a beneficiarilor burselor de performanță, semestrul al II-lea, 2023-2024
Liste intermediare cu beneficiarii burselor sociale, semestrul al II-lea, 2023-2024
Lista studenților străini beneficiari ai burselor statului român, semestrul al II-lea, 2023-2024
Model declarație beneficiar bursă

 


ANUNȚ IMPORTANT - Burse, Anul academic 2023 - 2024, Semestrul al II-lea


 

Anunț / Depunere documentație Burse speciale pentru performanțe cultural-artistice și organizatorice deosebite și Burse de performanță sportivă

 


Anunț - Burse speciale pentru performanțe cultural-artistice și organizatorice deosebite și Burse de performanță sportivă

Anexa 3.a. Grila punctaj - burse speciale pentru performanțe cultural-artistice și organizatorice deosebite

Anexa 4. Grila punctaj - burse speciale pentru performanțe cultural-artistice și organizatorice deosebite

 

Anul academic 2023 - 2024, Semestrul I

 LISTE FINALE

Lista finală a studenţilor care beneficiază de bursă socială

Lista finală a studenţilor care beneficiază de bursă de performanță pentru rezultate deosebite la învățătură

Lista finală a studenţilor care beneficiază de bursă de performanță pentru activitatea de cercetare științifică, inovație și brevete

Lista finală a studenţilor care beneficiază de bursă de performanță pentru studiu

Lista finală a studenţilor care beneficiază de bursă specială (pentru performanțe cultural-artistice și organizatorice deosebite ȘI pentru activități extracurriculare și de voluntariat)

Lista finală a studenților români de pretutindeni bursieri ai statului român 


 

Lista intermediară a studenţilor care beneficiază de bursă socială

Lista intermediară a studenţilor care beneficiază de bursă de performanță pentru rezultate deosebite la învățătură

Lista intermediară a studenţilor care beneficiază de bursă de performanță pentru activitatea de cercetare științifică, inovație și brevete

Lista intermediară a studenţilor care beneficiază de bursă de performanță pentru studiu

Lista intermediară a studenţilor care beneficiază de bursă specială (pentru performanțe cultural-artistice și organizatorice deosebite ȘI pentru activități extracurriculare și de voluntariat)

Lista studenților străini beneficiari ai burselor statului român

 

Anunţ burse sociale/medicale

Vă informăm că s-au modificat criteriile generale de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin financiar de la bugetul de stat pentru studenţii şi cursanţii din învăţământul superior de stat, prin Ordinul nr. 6463/2023, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 913 din 10 octombrie 2023. 

Ordinul nr. 6463/2023 publicat în M.O. 913 din 10 oct 2023

 

Liste finale

Data afișării: 28.03.2023, ora 16:00


Lista finală a beneficiarilor burselor de merit + performanță, semestrul al II-lea, 2022-2023
Lista finală a beneficiarilor burselor sociale + ocazionale, semestrul al II-lea, 2022-2023
Lista studenților străini beneficiari ai burselor statului român, semestrul al II-lea, 2022-2023

 


Liste intermediare

Data afișării: 24.03.2023, ora 13:00


Lista intermediară a beneficiarilor burselor de merit + performanță, semestrul al II-lea, 2022-2023
 Listele intermediare cu beneficiarii burselor sociale vor fi afișate după eliberarea adeverințelor ANAF și transmiterea acestora către universitate.
Lista studenților străini beneficiari ai burselor statului român, semestrul al II-lea, 2022-2023

 

Anunț / Depunere documentație burse, sem al II-lea, 2022-2023

 


Calendar burse
Anunţ burse sociale/medicale

Formular cerere și fisă calcul bursă socială 

Anunţ burse de performanță

Criterii specifice Facultății de Inginerie pentru acordarea burselor şi evaluarea performanțelor educaţionale şi ştiinţifice

Anexa 1. Criterii burse de merit 

Anexa 2. Criterii burse de performanță

Declarație beneficiar bursă 

Metodologie de acordare a burselor

 


 

Liste finale

Data afișării: 04.04.2022, ora 14:30


Lista finală a beneficiarilor burselor de merit + performanță, Sem. I, 2022-2023
Lista finală a beneficiarilor burselor sociale, Sem. I, 2022-2023
Lista studenților străini beneficiari ai burselor statului român, Sem. I, 2022-2023

 


Liste intermediare

Data afișării: 01.10.2022, ora 16:30


Lista intermediară a beneficiarilor burselor de merit + performanță, Sem. I, 2022-2023
Lista intermediară a beneficiarilor burselor sociale, Sem. I, 2022-2023
Lista studenților străini beneficiari ai burselor statului român, Sem. I, 2022-2023

 

Anunț / Depunere documentație burse, sem I, 2022-2023


Calendar burse
Anunţ burse sociale/medicale

Formular cerere și fisă calcul bursă socială 

Anunţ burse de performanță

Criterii specifice Facultății de Inginerie pentru acordarea burselor şi evaluarea performanțelor educaţionale şi ştiinţifice

Anexa 1. Criterii burse de merit 

Anexa 2. Criterii burse de performanță

Declarație beneficiar bursă 

Metodologie de acordare a burselor

 


Anul academic 2021 - 2022, Semestrul al II-lea

 

Liste finale

Data afișării: 01.04.2022, ora 14:00


Lista finală a beneficiarilor burselor de merit + performanță, Sem. II, 2021-2022
Lista finală a beneficiarilor burselor sociale, Sem. II, 2021-2022
Lista finală a beneficiarilor burselor sociale ocazionale, Sem. II, 2021-2022
Lista studenților străini beneficiari ai burselor statului român, Sem. II, 2021-2022

 

Liste intermediare

Data afișării: 29.03.2021, ora 16:30


Lista intermediară a beneficiarilor burselor de merit + performanță, Sem. II, 2021-2022
Lista intermediară a beneficiarilor burselor sociale, Sem. II, 2021-2022
Lista intermediară a beneficiarilor burselor sociale ocazionale, Sem. II, 2021-2022
Lista studenților străini beneficiari ai burselor statului român, Sem. II, 2021-2022

Anunț / Depunere documentație burse, sem al II-lea, 2021-2022


Calendar burse
Anunţ burse sociale/medicale

Formular cerere și fisă calcul bursă socială 

Anunţ burse de performanță

Criterii specifice Facultății de Inginerie pentru acordarea burselor şi evaluarea performanțelor educaţionale şi ştiinţifice

Anexa 1. Criterii burse de merit 

Anexa 2. Criterii burse de performanță

Declarație beneficiar bursă 

Metodologie de acordare a burselor

 

Anul academic 2021 - 2022, Semestrul I

 

Lista finală a beneficiarilor burselor de merit + performanță, Sem. I, 2021-2022
Lista finală a beneficiarilor burselor sociale, Sem. I, 2021-2022
Lista finală a studenților străini beneficiari ai burselor statului român

 


Lista intermediară a beneficiarilor burselor de merit + performanță, Sem. I, 2021-2022
Lista intermediară a beneficiarilor burselor sociale, Sem. I, 2021-2022
Lista studenților străini beneficiari ai burselor statului român

 

Anunţ burse sociale/medicale

Formular cerere și fisă calcul bursă socială 

Anunţ burse de performanță

Criterii specifice Facultății de Inginerie pentru acordarea burselor şi evaluarea performanțelor educaţionale şi ştiinţifice

Anexa 1. Criterii burse de merit 

Anexa 2. Criterii burse de performanță
Metodologie de acordare a burselor

 

Anul academic 2020 - 2021, Semestrul al II-lea

 

Lista finală a beneficiarilor burselor de merit + performanță, Sem. II, 2020-2021
Lista finală a beneficiarilor burselor sociale, Sem. II, 2020-2021
Lista finală a studenților străini beneficiari ai burselor statului român

Lista intermediară a beneficiarilor burselor de merit + performanță, Sem. II, 2020-2021
Lista intermediară a beneficiarilor burselor sociale, Sem. II, 2020-2021

Calendar burse
Anunţ burse sociale

Formular cerere şi fişa calcul bursă socială

Anunţ burse de performanță + Criterii

Criteriile specifice Facultăţii de Inginerie privind acordarea burselor

Comisia de acordare a burselor

Hotărârea de Senat 7/19.02.2015 (acordare burse anul I si II)
Metodologie de acordare a burselor 2020-2021

 

Anul academic 2020 - 2021, Semestrul I

 

Lista finală a studenților străini beneficiari ai burselor statului român

Lista finală a beneficiarilor burselor sociale, Sem. I, 2020-2021

Lista finală a beneficiarilor burselor de merit + performanță, Sem. I, 2020-2021

 

Lista intermediară a studenților străini beneficiari ai burselor statului român

Formular opțiune studenți străini - bursieri ai statului român

Lista intermediară a beneficiarilor burselor de merit + performanță, Sem. I, 2020-2021
Lista intermediară a beneficiarilor burselor sociale, Sem. I, 2020-2021
Anunţ burse sociale

Formular cerere şi fişa calcul bursă socială

Anunţ burse de performanță + Criterii

Criteriile specifice Facultăţii de Inginerie privind acordarea burselor

Metodologie de acordare a burselor 2020