Noutăți

Vizita elevilor de la Liceul Teoretic “Emil Racoviţã” din Galaţi, județul Galați, în laboratoarele Departamentului Inginerie Mecanicã

 

În data de 17 iunie 2024, la Universitatea “Dunãrea de Jos” din Galaţi, un grup de 18 elevi din clasa a XI-a, profil “Ştiinţele Naturii”, de la Liceul Teoretic “Emil Racoviţã” din Galaţi, însoțiți de Doamna Profesor gr. did. I Alexandrina Soare şi îndrumaţi de doamna Conferenţiar univ. dr. ing. Carmen Penelopi Papadatu-din partea Departamentului de Inginerie Mecanicã, au avut oportunitatea de a vizita diverse laboratoare de specialitate din cadrul Departamentului Inginerie Mecanicã, al Facultãţii de Inginerie şi un laborator de Mediu al Centrului de Cercetare Interdisciplinară în domeniul eco-nano Tehnologiei și materiale Inovative (CC-ITI)

Vizita a inclus demonstraţii/simulãri în cadrul Laboratorului de Biomecanicã cu explicații tehnice şi diferite teste venite din partea d-lui Conf. univ. dr. ing. Daniel Ganea- loc în care elevii au fost introduși în tehnicile de modelare și simulare utilizate în inginerie, urmate de explicaţiile domnului Şef lucr. dr. ing. Costel Humelnicu – în laboratorul de Informaticã. Următoarea oprire a fost la Laboratorul de Testare şi Caracterizare Tribologicã a materialelor unde doamna Prof. univ. dr. ing. Mihaela Buciumeanu a efectuat teste de determinare a coeficientului de frecare dintre suprafeţe şi a explicat câteva noţiuni de Tribologie, unde elevii au învățat despre diferite metode de testare și evaluare a materialelor destinate Tehnicii dentare și a unor componente mecanice, asistați de domnul asist. dr. ing. Bãlãşoiu George.

De asemenea, elevii au explorat Laboratorul de Mecanisme, cu explicaţiile tehnice ale domnului Şef lucr. dr. ing. Valentin Amorţilã.

La final, în laboratorul de Comunicare (antreprenorialã), s-a desfãşurat o masã rotundã sub îndrumarea doamnei Conf. ec. dr. ing. Carmen Penelopi Papadatu. Elevii au avut o experiență educativă valoroasă, li s-a oferit o perspectivă practică asupra viitoarei lor cariere în domeniul ingineriei și vizita a contribuit la consolidarea cunoștințelor teoretice dobândite în timpul orelor de la cursurile tehnice liceale şi nu numai.

Mulţumim colaboratorilor.

im