Studenţi români care şi-au modificat forma de finanţare la finalul

anului universitar 2020-2021, conform art. 47 din R.A.U.S.

 

  • ciclul I de studii universitare de licenţă:

Nr. crt.

Nr.

matricol

An studiu

(2021-2022)

Domeniul / Specializarea

Situaţia şcolară

2020-2021

Forma de finanţare

2020-2021

Forma de finanţare

2021-2022

1.                

20306

II

Ing. mecanică

7.85

taxă

buget

2.                

20316

II

Ing. industrială

7.55

taxă

buget

3.                

20327

II

Ing. industrială

6.76

taxă

buget

4.                

20340

II

A.R.

54 cr.

taxă

buget

5.                

20350

II

A.R.

7.55

taxă

buget

6.                

20368

II

A.R.

9.16

taxă

buget

7.                

20452

II

Ing. materialelor

8.28

taxă

buget

8.                

20453

II

Ing. materialelor

7.80

taxă

buget

9.                

20170

II

Ing. mediului

42 cr.

taxă

buget

10.             

20049

III

Ing. mecanică

55+49 cr.

buget

taxă

11.             

20223

III

Ing. medicală

9.05

buget

taxă

12.             

19405

III

I.A.I.M.

50+56

taxă

buget

13.             

20191

III

A.H.P.M.

8.61

buget

taxă

14.             

18260

IV

Ing. mecanică

7.95

buget

taxă

15.             

20006

IV

I.E.I.

55 cr.

taxă

buget

16.             

19612

IV

I.A.I.M.

51+49

+7.06

taxă

buget

  • ciclul II de studii universitare de masterat:

Nr. crt.

Nr.

matricol

An studiu

(2021-2022)

Domeniul / Specializarea

Situaţia şcolară

2020-2021

Forma de finanţare

2020-2021

Forma de finanţare

2021-2022

1.      

2283M

II

Ing. Ind/M.C.I.I.

9.40

taxă

buget

           

Data afişării: 28.09.2021

Termen contestaţii: 01.10.2021