Parteneriatul cu mediul socio-economic este un element cheie în formarea studenților noștri, ca viitori specialişti în domeniile lor. Acest considerent a stat la baza proiectului „Stagii unificate de practică pentru studenții din inginerie" – SurprisING, implementat de Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, în colaborare cu Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin – CONAF, în cadrul căruia s-au creat parteneriate importante pentru consolidarea cunoștințelor teoretice ale studenților noştri şi pentru a le completa cu noțiuni practice care, în final, le vor facilita accesul în piața muncii.

Unul dintre parteneriatele importante îl reprezintă cel încheiat cu DMT Marine Equipment care, în perioada 27 iunie – 11 iulie 2022, a găzduit 18 studenți din cadrul Facultății de Inginerie, oferindu-le acestora oportunitatea de a acumula cunoștințe practice în ceea ce privește modul de desfășurare a unor procese de inginerie şi producție, într-una din cele mai moderne companii din Galați.

DMT Marine Equipment proiectează şi produce echipamente navale de punte, de înaltă calitate, care sunt exportate peste tot în lume. Absolvenţii Universității „Dunărea de Jos” din Galați, angajați în cadrul societății, contribuie semnificativ la succesul internațional al companiei.

Le suntem recunoscători partenerilor noștri pentru încrederea pe care o acordă tinerilor și suntem convinși că doar împreună putem crește șansele lor de a se dezvolta armonios, în concordanță cu cerințele tot mai riguroase ale angajatorilor de top.

Obiectivul general al proiectului SurprisING este creșterea oportunităților de inserție pe piața muncii și a relevanței pregătirii practice pentru 245 de studenți și masteranzi din cadrul facultăților cu profil ingineresc, printr-un program integrat de orientare, consiliere în carieră și stagii de practică organizate în companii din sectoarele economice cu potențial competitiv, identificate conform SNC/SNCDI și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, care să asigure inserția pe piața muncii a cel puțin 86 studenți sau absolvenți. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, obiectivul specific major 6.13 „Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă/cercetare/inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI”, obiectivul tematic nr. 10 „Efectuarea de investiții în domeniul educației, al formării și al formării profesionale în vederea dobândirii de competențe și a învățării pe tot parcursul vieții”.

Mai multe informatii pe https://surprising.ugal.ro/