Organizarea şi desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor universitare de licenţă şi masterat

 

Conform Hotărârii Consiliului Facultății de Inginerie nr. 17 din 11.06.2021, studenţii din ani terminali pot solicita înscrierea pentru finalizarea studiilor universitare de licenţă sau masterat, respectând următoarele proceduri:

- procedura privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor universitare de licenţă şi masterat;

procedura privind verificarea antiplagiat a lucrărilor de disertaţie;

calendarul pentru verificarea antiplagiat a lucrărilor de disertaţie.

Mai multe infomații referitoare la organizarea şi desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor universitare de licenţă se găsesc pe: https://ing.ugal.ro/index.php/ro/studenti/licenta/examen-de-finalizare-a-studiilor.

Mai multe infomații referitoare la organizarea şi desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor universitare de masterat se găsesc pe: https://ing.ugal.ro/index.php/ro/studenti/master/examen-de-finalizare-a-studiilor.

Mult succes!