ANUNȚ - În atenţia studenţilor cu taxă

 

Plata tranşei a doua şi a treia din taxa de şcolarizare, aferentă anului universitar 2020-2021, pentru studenţii de la studii universitare de licenţă şi masterat, a fost amânată astfel:

  • Tranşa a II-a până la data de 15 mai 2021;
  • Tranşa a III-a până la data de 30 iunie 2021.

Studenţii care au întârziat achitarea tranşelor sunt scutiţi de la plata penalităţilor acumulate până în prezent.