Înscrieri CPF masterat buget - anul1 - 2021-2022

Procedura privind înscrierea cu prezență fizică în anul I a candidaților admiși la forma de finanțare BUGET, în anul universitar 2021-2022, forma de învățământ cu frecvență, ciclul II de studii universitare de masterat

 

 1. Candidații declarați admiși la forma de finanțare BUGET, în urma concursului de admitere din sesiunea iulie 2021, sunt invitați in perioada 29.07.2021 - 03.08.2021 la sediul special amenajat al Facultății de Inginerie din Str. Domnească nr. 111, corp D, sala D03, pentru parcurgerea procedurii de înscriere în anul universitar 2021-2022. Programul de înscriere este următorul:
  • 29.07.2021: 09.00 - 15.30
  • 30.07.2021: 09.00 - 14.00
  • 31.07.2021: 09.00 - 14.00
  • 01.08.2021: 09.00 - 14.00
  • 02.08.2021: 09.00 - 15.30
  • 03.08.2021: 09.00 - 15.30
 1. Documentele necesare pentru înscriere se găsesc la sediul special amenajat al Facultății de Inginerie din Str. Domnească nr. 111, corp D, sala D03.
 1. Procedura de înscriere cuprinde următoarele etape:
  • completarea, semnarea și depunerea Contractului de studii pentru anul universitar 2021-2022 (în două exemplare) la sediul special amenajat al Facultății de Inginerie din Str. Domnească nr. 111, corp D, sala D03;
  • completarea, semnarea și depunerea Fișei de înscriere la sediul special amenajat al Facultății de Inginerie din Str. Domnească nr. 111, corp D, sala D03;
  • prezentarea dovezii de achitare a taxei de înmatriculare în cuantum de 100 lei.

Taxa de înmatriculare se poate achita:

 1. Fizic:
  • numerar și POS pentru toate facultățile la sediul Universității din str. Domnească nr. 47, (corpul U), sala U13 (parter).
 2. Online folosind următoarele coordonate:
  • Cont IBAN RO75TREZ30620F330500XXXX deschis la Trezoreria Galați;
  • Cod fiscal 3127522;
  • Beneficiar: Universitatea ,,Dunărea de Jos" din Galați;
  • la explicația plății se va menționa: Nume și prenume candidat admis, CNP, Taxa de înmatriculare anul I, master, cu frecvență, Facultatea/ Programul de studii.
 1. După parcurgerea procedurii de înscriere în anul universitar 2021-2022, candidații admiși devin studenți în anul I de studii, conform structurii anului universitar 2021-2022.

Notă: Studenții din anul I își păstrează calitatea de student NUMAI dacă parcurg procedura de înscriere: au completat Fișa de înscriere, Contractul de studii pentru anul universitar 2021-2022  și au achitat taxa  de înmatriculare.