Procedura privind înscrierea ONLINE în anul I a candidaților admiși la forma de finanțare BUGET / TAXĂ, în anul universitar 2021-2022, forma de învățământ cu frecvență, ciclul II de studii universitare de masterat

 

 1. Candidații declarați admiși la forma de finanțare BUGET/ TAXĂ, în urma concursului de admitere din sesiunea iulie 2021, sunt invitați în perioada 29.07.2021 - 03.08.2021 să parcurgă procedura de înscriere în anul universitar  2021-2022.
 1. Documentele necesare pentru înscriere pot fi descărcate de pe: Contract de studii.pdf și Fișa de inscriere.pdf
 1. După descărcare, documentele sus-menționate se completează și se semnează de către candidat, astfel:
 1. Achitarea taxei de înmatriculare în cuantum de 100 lei (pentru cei admiși la forma de finanțare BUGET) sau a unui avans de 500 de lei din tranșa I a taxei de școlarizare (pentru cei admiși la forma de finanțare TAXĂ) se face on-line folosind următoarele coordonate:
  • Cont IBAN RO75TREZ30620F330500XXXX deschis la Trezoreria Galați;
  • Cod fiscal 3127522;
  • Beneficiar Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați;
  • la explicația plății se va menționa: Nume și prenume candidat admis, CNP, Taxa de înmatriculare anul I, masterat, cu frecvență, Facultatea/ Programul de studii.

Diferența de până la 50 % din valoarea taxei (Tranșa I) se va achita până la data de 15.10.2021, conform prevederilor Contractului de studii și Anexei nr. 1 la Contractul de studii.

Cuantumul taxei de școlarizare pentru fiecare facultate se găsește pe site-ul universității www.admitere.ugal.ro, secțiunea Licență/ Master, meniu Taxe de școlarizare.

 1. Documentele semnate și completate (Contractul de studii și Fișa de înscriere) precum și dovada achitării taxei se pot depune astfel:
  • se trimit prin poștă la sediul Facultății de Inginerie din str. Domnească nr. 111, 800201, Galați, România;
  • se scanează și se trimit pe e-mailul Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.. În acest caz, candidatul va proceda la semnarea în original a contractului de studii până la data de 06 octombrie 2021.

Notă: Studenții din anul I își păstrează calitatea de student NUMAI dacă parcurg procedura de înscriere: au completat Fișa de înscriere, Contractul de studii pentru anul universitar 2021-2022 și au achitat taxa  de înmatriculare/avansul din Tranșa I la taxa de școlarizare.