Noutăți

In memoriam - Prof. univ. dr. ing. Mircea MODIGA

1939 - 2023

Mircea Modiga

Miercuri, 6 decembrie 2023 a încetat din viaţă domnul prof. univ. dr. ing. Mircea MODIGA, cadru didactic al Universității „Dunărea de Jos” din Galați și al fostei Catedre de Mecanică și Rezistența materialelor, actualul Departament Inginerie Mecanică, Facultate de Inginerie.

Domnul prof. univ. dr. ing. Mircea MODIGA s-a născut pe 5 noiembrie 1939 în Dej-Cluj. A absolvit, în anul 1961, secția de Nave şi Instalații de Bord, Facultatea de Mecanică din cadrul Institutului Politehnic din Galați. Ȋn perioada 1967 - 1971 a urmat studiile doctorale la Sankt Petersburg, obținând titlul de doctor inginer în domeniul Mecanica construcțiilor de nave şi teoria elasticității. A continuat să se specializeze în domeniile didactice și de cercetare la Institutul de Construcții Navale din Sankt Petersburg (1967-1971), Institutul de Construcții Navale din Hamburg şi Școala Tehnică Superioară din Aachen (1977) și Institutul de Deformări plastice din Clausthal-Germania (1993).

Pe parcursul a peste 50 de ani de carieră didactică a predat disciplinele Mecanică, Rezistența materialelor, Teoria elasticității, Teoria Structurilor de Nave, Mecanica Construcțiilor de Nave, Teoria, Construcția şi Vitalitatea Navei, Concepte avansate de Inginerie Marină, Complemente de Arhitectură Navală.

Activitatea de cercetare științifică s-a concretizat prin publicarea a peste 150 de lucrări științifice, coordonarea a peste 75 de contracte de cercetare și convenții de colaborare, peste 40 în calitate de responsabil de contract, în echipe de cercetare atât universitare cât și din mediul industrial, din șantierele navale din țară, Registrul Naval al RDG, BKR - Registrul Naval Bulgar, OSTC - Organizația Registrelor din țările Sud-Est Europene, întreprinderi de navigație/exploatare flotă, Combinatul Siderurgic Galați, Regionala Căi Ferate etc. De asemenea, a fost membru al Asociației Române de Tensometrie (ARTENS), Societății de Inginerie Asistată de Calculator (SIAC), Romanian Fracture Mechanics Association (RFMA).

Domnul prof. univ. dr. ing. Mircea MODIGA s-a implicat și în activitatea de management din cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați, fiind Prodecan la Facultatea de Mecanică (1977-1978, 1989), Director al Compartimentului de Cercetare Mecanica Mediilor Continue (1994 - 2002) și Director al Specializării Inginerie Mecanică (2000-2005).

Experiența şi dăruirea domnului prof. univ. dr. ing. Mircea MODIGA a fost recunoscută prin obținerea a numeroase premii și titluri academice și onorifice, respectiv Premiul Aurel Vlaicu al Academiei Române, Premiul Municipiului Galați (2009) şi titlul de Profesor Emerit al Universității ”Dunărea de Jos” din Galaţi (2018), încununate de primirea domniei sale ca membru corespondent al Academiei de Științe Tehnice din Romania.  

Dispariția sa lasă un gol plin de tristețe în inimile noastre, păstrând ca amintire ținuta sa academică, seriozitatea şi conștiinciozitatea cu care și-a îndeplinit misiunea didactică și științifică, pe parcursul a nenumărate generații de studenți.

Dumnezeu să vă aibă în pază, DOMNULE PROFESOR!

Departamentul Inginerie Mecanică, Facultatea de Inginerie, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi