Situația școlară a studenților Facultății de Inginerie

la sfârșitul anului universitar 2020 - 2021

ciclul I - studii universitare de licenţă, ciclul II - studii universitare de master

 

 

 

Situația școlară a studenților la sfârşitul anului universitar 2020-2021 - Anul II - licență
Situația școlară a studenților la sfârşitul anului universitar 2020-2021 - Anul III - licență
Situația școlară a studenților la sfârşitul anului universitar 2020-2021 - Anul IV - licență
Situația școlară a studenților la sfârşitul anului universitar 2020-2021 - Anul II - masterat
Situația școlară a studenților Români de pretutindeni la sfârșitul anului universitar 2020-2021 (Tabel nominal cu studenţii Români de pretutindeni care şi-au modificat forma de finanţare la finalul anului universitar 2020-2021, conform art. 47 din R.A.U.S.)