Noutăți

Programul „StudentInvest” și „FamilyStart” 2022

Programele „StudentInvest” și „FamilyStart”

 

Pe 15 noiembrie 2022 a fost publicată forma aplicabilă a ordonanței de urgență nr. 95 din 29 iunie 2022, privind aprobarea programelor guvernamentale „StudentInvest” și „FamilyStart”, precum și pentru modificarea art. 128 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului. Programele „StudentInvest” și „FamilyStart” sunt două programe de susținere națională a tinerilor și familiilor care vor cuprinde credite garantate de stat care să faciliteze dezvoltarea personală și profesională a tinerilor, continuarea studiilor, întemeierea unei familii, creșterea natalității, precum și a nivelului de trai.

Programul guvernamental „StudentInvest”


Programul guvernamental „StudentInvest” are ca obiect facilitarea accesului la finanțare care constă în garantarea unui credit în valoare de maximum 50.000 lei, în proporție de 80%, de către stat, prin Fondul Român de Contragarantare, exceptând dobânzile, comisioanele și spezele bancare, precum și în suportarea dobânzilor și a cheltuielilor adiacente creditului; dobânda aferentă programului este IRCC trimestrial plus o marjă de 4%, comisionul de analiză al băncii este de 0,2% la acordare calculat la valoarea creditului, iar comisionul de gestiune a garanției este de 0,4% anual calculat la valoarea garanției. Plafonul de garantare pentru anul 2022 este de 250 milioane lei. 

Creditul va putea fi acordat o singură dată. Sunt considerate cheltuieli eligibile taxele de studii, inclusiv licență, master, doctorat; plata cărților, rechizitelor; costul publicării cărților sau al studiilor de specialitate; taxa de participare la manifestări științifice și concursuri, precum și cheltuielile de transport pentru deplasări; achiziționarea de calculatoare, laptopuri, imprimante, aplicații informatice de specialitate; plata chiriei, în limita a maximum 300 euro/lună, la cursul Băncii Naționale a României din ziua plății; plata locurilor de cazare în căminele studențești; parte/avans din achiziția unei locuințe; cheltuieli cu transportul pentru bursele Erasmus, în baza documentelor justificative: convenție, adeverința sau alt document care atestă înscrierea în program; decontarea, pentru studenții care sunt părinți, a cheltuielilor cu creșa, grădinița, școala, programele „Școala după școală“, precum și a taxelor pentru cursuri extrașcolare: cursuri de limbi străine, cursuri sportive, robotică și programare, artă și alte cursuri de dezvoltare personală; costul serviciilor dentare și al intervențiilor chirurgicale; investigații medicale complexe recomandate de medici în cazul studenților care se confruntă cu probleme de sănătate prin stabilirea unui plafon de plată/decontare până la 10.000 de lei.

Programul guvernamental „FamilyStart”

Programul guvernamental „FamilyStart” are ca obiect facilitarea accesului la finanțare pentru tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 ani împliniți și 45 de ani neîmpliniți, care își întemeiază o familie și/sau tineri care formează o familie și care au, împreună, salarii nete lunare de până la maximum 7.500 de lei. Facilitarea accesului la finanțare constă în garantarea unui credit în valoare de maximum 75.000 lei, în proporție de 80%, de către stat, prin Fondul Român de Contragarantare, exceptând dobânzile, comisioanele și spezele bancare, precum și în suportarea comisionului de analiză și de gestiune adiacente creditului/garanției, cât și 75% din dobânda totală (IRCC plus marja); dobânda aferentă programului este IRCC trimestrial plus o marjă de 4%, comisionul de analiză este de 0,2% la acordare calculat la valoarea creditului, iar comisionul de gestiune a garanției este de 0,4% anual calculat la valoarea garanției; plafonul de garantare pentru anul 2022 este de 250 milioane lei.

Creditul poate fi acordat o singură dată. Se consideră cheltuieli eligibile ale beneficiarului următoarele: costurile ce decurg din evenimente care conduc la obținerea statutului de soț și soție, precum cununia religioasă, cununia civilă sau ceremonia cu prilejul căsătoriei, dar nu mai mult de 20.000 lei; solicitarea plății se face în termen de maximum 90 de zile de la data la care a avut loc evenimentul; plata cheltuielilor cu spitalizarea în cazul nașterilor; plata, pentru tinerii părinți căsătoriți, a cheltuielilor cu creșa, grădinița, școala, programele „Școala după școală“, precum și a taxelor pentru cursuri extrașcolare: cursuri de limbi străine, cursuri sportive, robotica și programare, artă; avansul pentru achiziția de către tinerii căsătoriți a unor autoturisme familiale noi, numai pentru cele de 7 persoane/ locuri, precum și achiziția de autoturisme adaptate pentru persoanele cu dizabilități; plata pentru tinerii căsătoriți a cheltuielilor aferente taxelor de studii, inclusiv licență, master, doctorat, precum și a celor aferente cărților de specialitate și rechizitelor; toate formele de studiu trebuie să fie autorizate să funcționeze provizoriu sau acreditate; plata pentru tinerii căsătoriți a cheltuielilor aferente publicării cărților sau a studiilor de specialitate, inclusiv a celor editate în formate accesibile persoanelor cu dizabilități; plata taxelor de participare la manifestări științifice și concursuri, precum și a cheltuielilor de transport pentru deplasări; achiziționarea de calculatoare, laptopuri, imprimante, aplicații informatice de specialitate, inclusiv a celor având încorporate tehnologii de acces pentru persoanele cu dizabilități; plata chiriei, în limita a maximum 300 euro/lună, la cursul Băncii Naționale a României din ziua plății; parte/avans din achiziția unei locuințe; costul serviciilor dentare și al intervențiilor chirurgicale; investigații medicale complexe recomandate de medici în cazul studenților care se confruntă cu probleme de sănătate prin stabilirea unui plafon de plată/decontare până la 10.000 de lei.

Mai multe detalii în OUG nr. 95 din 29 iunie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 647 din 29 iunie 2022.

Studenții Facultății de Inginerie pot solicita de la secretariat, adeverința de student specifică programelor „StudentInvest” și „FamilyStart”.