Noutăți

Premii SNCASS 2023

Facultatea de Inginerie a premiat vineri, 19 mai 2023, în cadrul festivității de premiere a Sesiunii Naționale de Comunicări Științifice Studențești „Anghel Saligny”, ediția a XV-a, 2023, cei mai performanți profesori și studenți. Evenimentul se organizează anual, în preajma zilei de 21 Mai, ziua patronilor spirituali ai Facultății de Inginerie, Sfinții Împărați Constantin și Elena.

Anul acesta, Consiliul Facultății de Inginerie a acordat Diploma „OPERA OMNIA” pentru întreaga activitate de cercetare științifică doamnelor Prof. univ. dr. chim. Lidia BENEA și doamnei Prof. univ. dr. chim. Viorica MUŞAT. De asemenea, Diploma „ANGHEL SALIGNY” pentru rezultate de excelenţă în funcţia didactică a fost acordată domnului Prof. acad. dr. ing. DHC Eugen-Victor-Cristian RUSU, domnului Conf. dr. ing. Ștefan BALTĂ și doamnei Șef lucrări dr. ing. Mariana Bușilă. Diploma „FLORIN DORU CILINCĂ”, pentru promovarea imaginii Facultății de Inginerie, a fost acordată domnului Prof. univ. dr. ing. DHC Cătălin FETECĂU.

Facultatea de Inginerie a acordat diplome studenților care au avut rezultate profesionale remarcabile în anul universitar 2021-2022 și studenților care s-au implicat în promovarea ofertei educaționale și au desfășurat activități de voluntariat în sprijinul refugiaților din Ucraina. Tot în această ediție, au fost acordate diplome de merit cadrelor didactice care au contribuit la promovarea ofertei educaționale a Facultății de Inginerie la târgurile educaționale STUDENT#UDJG 2023.

Evenimentul s-a încheiat cu premierea studenților și cadrelor didactice coordonatoare de la Universitatea Tehnică a Moldovei, Universitatea Politehnica din București, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, Academia Navală "Mircea cel Bătrân" din Constanța, Universitatea Ovidius din Constanța, Universitatea din Craiova și Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, pentru rezultatele excelente prezentate la Sesiunea Națională de Comunicări Științifice Studențești „Anghel Saligny”, 2022.

Asociaţia Generală a Inginerilor din România (AGIR) Sucursala Galaţi a premiat cu diploma de excelenţă lucrarea cu cea mai inginerească abordare a unei probleme tehnice de la fiecare secţiune a Sesiunii Naționale de Comunicări Științifice Studențești „Anghel Saligny”, ediția a XV-a, iar compania AEROSTAR S.A. Bacău a premiat cele mai ingenioase teme de cercetare prezentate la cele cinci sesiuni organizate pentru studenţi.

Lista completă a premiilor este disponibilă pe: https://www.scss.ugal.ro/premii-ing.

Felicitări tuturor participanților – studenţi, elevi, cadre didactice coordonatoare - la Sesiunea Națională de Comunicări Științifice Studențești „Anghel Saligny” ediția a XV-a, 2023.