Conferința Internațională "Polymers Processing in Engineering – PPE 2021"

 

Centrul de Excelență Prelucrarea Polimerilor, din cadrul Platformei de cercetare multidisciplinară ReForm a Universității „Dunărea de Jos” din Galați organizează a VI-a ediție a Conferinței Internaționale "Polymers Processing in Engineering – PPE 2021". Manifestarea se va desfășura online, în intervalul 18-19 noiembrie 2021, sub egida Academiei de Științe Tehnice din România și a Asociaţiei Universitare de Ingineria Fabricaţiei AUIF.             

Conferința Internațională PPE 2021, devenită deja o tradiție, continuă seria manifestărilor științifice în domeniu, organizate la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați prin Facultatea de Inginerie (workshop-uri anuale, simpozioane, seminarii, şcoli internaţionale de vară etc.) și acoperă toate domeniile importante, de la cercetare și dezvoltare de ultimă generație în domeniul materialelor polimerice până la modelare, fabricare și reciclare. Peste 25 de lucrări vor fi prezentate în cadrul a nouă sesiuni și vor aborda următoarele subiecte: Reologie şi reometrie; Biopolimeri și biotehnologii; Nanopolimeri si nanotehologii; Polimeri ecologici şi reciclare; Comportarea mecanică a polimerilor și compozitelor polimerice; Procese de prelucrare a materialelor polimerice; Aplicații ale polimerilor în industrie; Comportarea compozitelor polimerice din perspectiva mecanicii ruperii; Modelare și simulare numerică.

Președintele Conferinței este profesor dr. ing. Loredana Santo de la Universitatea Tor Vergata din Roma, Italia. Din comitetul științific al conferinței fac parte prof. univ. dr. ing. Cătălin Fetecău,  prof. univ. dr. ing. Felicia Stan și personalități marcante din SUA, Germania, Franța, Italia, Belgia Potugalia, Spania, Polonia, Brazilia, Israel, Turcia și România.

Deschiderea lucrărilor Conferinței internaționale PPE 2021 va avea loc mâine, la ora 10:30, pe platforma Microsoft Teams. Manifestarea se va încheia cu o festivitate de premiere a celor mai bune lucrări. Organizatorii vor acorda, pentru prima dată, trei premii unor studenți doctoranzi.

Conferința Internațională "Polymers Processing in Engineering PPE 2021" face parte din seria evenimentelor organizate în cadrul Proiectului Internaţionalizare pentru dezvoltare instituţională la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi” - IDEI (UGAL)21 cod CNFIS-FDI-2021-0349 - finanțat din Fondul de Dezvoltare Instituțională.

Detalii disponibile aici: http://www.if.ugal.ro/PPE2021/

Sursa: www.ugal.ro