Noutăți

Modificare criterii acordare burse 2023

Anunț important - burse de studii

 

 

Vă informăm că s-au modificat criteriile generale de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin financiar de la bugetul de stat pentru studenţii şi cursanţii din învăţământul superior de stat, prin Ordinul nr. 6463/2023, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 913 din 10 octombrie 2023. 

Ordinul nr. 6463/2023 publicat în M.O. 913 din 10 oct 2023 - privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor și a altor forme de sprijin financiar de la bugetul de stat pentru studenții și cursanții din învățământul superior de stat, învățământ cu frecvență
Ordinul nr. 6464/2023 publicat în M.O. 919 din 12 oct 2023 - privind aprobarea cuantumurilor burselor pentru studenții înmatriculați la programe de studii universitare, organizate cu finanțare de la bugetul de stat, la forma de învățământ cu frecvență, în instituțiile de învățământ superior de stat, în anul universitar 2023-2024