Modificarea calendarului în Programul „EURO 200” 

ajutor financiar pentru studenți pentru achiziţionarea unui calculator

 

„EURO 200” este un program prin care studenții din cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate din Romania, cu o vârstă de până la 26 de ani și care provin din familii cu un venit lunar brut de maximum 250 RON pe membru de familie, pot beneficia de un ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, conform urătoarelor prevederi din :

Legea nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare;

 - Hotărârea de Guvern nr. 1294/2004, privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare;

 - Hotărârea de Guvern nr. 297/2018 privind modificarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004;

 - Hotărârea de Guvern nr. 225/2020 privind modificarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1294/2004.

Ajutorul financiar reprezintă echivalentul în lei a 200 de Euro pentru un calculator și se acordă o singură dată în cadrul unei familii.

Cererea pentru acordarea unui ajutor financiar din partea statului înCerere pentru acordarea unui ajutor financiar din partea statului învederea achiziţionării unui calculator personal nou este disponibilă pe http://www.ing.ugal.ro/files/Cerere_Euro_200.pdf.

Noul termen limită de depunere a cererilor de acordare a ajutorului financiar este 15 mai 2021. (Calendar)