Masteranzii Facultății de Inginerie,

implicați în activitățile Asociației de Standardizare din România

 

Facultatea de Inginerie a introdus în ultimii ani, în cadrul programului de Masterat „Modelare și simulare în ingineria mecanică”, cursul Elemente de standardizare, predat de doamna Prof. univ. dr. ing. Lorena Deleanu, din cadrul Departamentului Inginerie Mecanic, vicepreședinte al Asociației de Standardizare din România (ASRO).

Disciplina asigură viitorilor ingineri cunoștințe, abilități și competențe în domeniul normării şi standardizării, prin cunoașterea metodelor de aplicare a standardelor, evaluarea soluțiilor de implementare şi/sau respectare a acestora, comunicarea cu organismele implicate în activitatea de standardizare, normare, audit etc. Cursul oferă informații despre Organismul Național de Standardizare - ASRO, despre organizațiile internaționale de standardizare - ISO și IEC, despre europene - CEN și CENELEC și despre elaborarea și aplicarea standardelor.

Între ASRO și Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați a fost semnat un acord de colaborare care are ca obiectiv implicarea studenților în activitatea de standardizare (prin traduceri și verificări). Aceștia au tradus, în cadrul cursului, 12 standarde și proiecte de standarde de la nivel european și internațional, printre care se regăsesc:

  • EN 927-13:2019 – Vopsele și lacuri. Materiale de acoperire și sisteme de acoperire pentru lemn la exterior. Partea 13. Evaluarea rezistenței la impact a unui strat de acoperire pe un substrat de lemn;
  • EN 16303:2020 – Dispozitive de protecție la drumuri. Proces de validare și verificare pentru utilizarea încercărilor virtuale în încercările la impact ale dispozitivului de reținere a vehiculelor;
  • EN 15719:2015 – Obiecte sanitare. Căzi de baie fabricate din folii acrilice/ABS coextrudate, modificate la impact. Cerințe și metode de încercare.