Noutăți

Întâlnire de lucru în cadrul proiectului ERASMUS + “South Mediteraneean Tunisian Maintenance Centre of Excellence/SM-TMC”

Întâlnire de lucru în cadrul proiectului ERASMUS + “South Mediteraneean Tunisian Maintenance Centre of Excellence/SM-TMC”

 

În perioda 15-16 Noiembrie 2023, Departamentul Ingineria Fabricației, Facultatea de Inginerie, din cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați a organizat întâlnirea anuală de management și training din cadrul proiectului ERASMUS+ “South Mediteraneean Tunisian Maintenance Centre of Excellence/SM-TMC”, la care a participat un grup de 12 profesori din Universitățile din Sfax, Jendouba, Carthage și Gabes din Tunisia, Franța și Spania și un reprezentant al Federației  Europene de Sudare (EWF). Din delegație au făcut parte reprezentanți de marcă ai vieții universitare din Tunisia și Franța: Rectorul Universității din Sfax, Prorectori de la Universitățile din Sfax și Jendouba, Directorul Departamentului de Inginerie Mecanică din Jenjdouba și Directorul adjunct al Școlii de Antreprenoriat de la Universitatea Lyon 3, Jean Moulin. 

Delegația a fost primită de prof. univ. dr. ing. Puiu-Lucian Georgescu, Rectorul Universității „Dunărea de Jos” din Galați, de prof. univ. dr. ing. Sivius Stanciu, Prorectorul cu Activitatea de Cercetare a Universității, de prof. univ. dr. ing. Cătălin Fetecău, Președintele Senatului Universității, prof. univ. dr. ing. Elena Scutelnicu, Decanul Facultății de Inginerie și conf. univ. dr. ing. Florin Susac, Directorul Departamentului Ingineria Fabricației. Pe lângă discuțiile legate de problemele specifice proiectului, membrii delegației au participat activ la Târgul de Transfer Tehnologic, Ediția a II-a, 2023 și au vizitat o serie de laboratoare ale Facultăților de Inginerie, Știinta și Ingineria Alimentelor și Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică. Delegația a vizitat nava de cercetare REXDAN și, de asemenea, au vizitat Șantierul Naval DAMEN Galați. Participanții din străinătate au remarcat baza materială a Universității, rezultatele cercetărilor obținute de colectivele vizitate și dinamismul pe care l-au sezizat la cadrele didactice, care activează la nivelul facultăților. În închiere, s-au trasat liniile de acțiune pentru următorul an al proiectului și s-au identificat o serie de direcții viitoare de colaborare, pe termen lung, atât pe linie educativă cât și de cercetare.

Responsabil proieict ERASMUS+ “South Mediteraneean Tunisian Maintenance Centre of Excellence/SM-TMC” - Prof. univ. dr. ing. Viorel Păunoiu