ÎNSCRIEREA ÎN ANUL UNIVERSITAR 2022 – 2023

SALA D03 (26.09.2022 - 02.10.2022)

Înscrierea studenților în anul universitar 2022-2023 se face astfel:

 • Luni, 26.09.2022 (830 – 1530) – anul I licenţă 
 • Miercuri 28.09.2022 (830 – 1530) - anul I licenţă şi anii I şi II master
 • Marţi-Sâmbătă 27.09.2022 - 01.10.2022 (900 - 1500) anii II, III, IV licenţă, anul II master şi studenţii care repetă anul, reînmatriculaţii, studenţii din anii complementari, studenţii transferaţi. Studenţii din anul II master se vor prezenta la înscriere cu diploma de licenţă/inginer în original şi suplimentul la diplomă în copie – dacă nu le-au depus deja la dosar)
 • Duminică 02.10.2022 (900 - 1300) - studenţii care nu au reuşit să completeze contractele/acte adiţionale în perioada 26.09-01.10.2022.

Sâmbătă şi Duminică nu se fac cazări!

Studenţii vor avea la înscriere următoarele ACTE:

 • buletin/carte de identitate și legitimaţia primită la admitere (anul I);
 • carnetul de student şi legitimaţia de transport (anii II, III şi IV).

Documentele necesare pentru înscrierea în anul universitar 2022-2023, care se găsesc, de asemenea, în sala D03, sunt următoarele:

anul I licenţă 

Fișa de înscriere

Contractul de studiu

anii II-VI licenţă

Fișa de înscriere

Act adițional

anul I master

Fișa de înscriere

Contractul de studiu

anul II master

Fișa de înscriere

Act adițional

 

 • documentele în format tipărit se ridică, se completează şi se depun în Sala D03.
 • documentele în format electronic, se descarcă de mai sus și se transmit completate prin e-mail la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Studenţii trebuie să consulte avizierul/pagina web a facultăţii pentru a identifica domeniul/programul de studii, grupa din care fac parte, situaţia şcolară şi forma de finanţare obţinută după evaluarea performanţelor academice la sfârşitul anului universitar anterior, date necesare pentru următorii paşi ai procedurii de înscriere în anul universitar 2022/2023 (completarea Fişei de înscriere şi a Actului adiţional la Contractul de studiu) .

STUDENȚII ADMIȘI LA BUGET (anul I) vor plăti taxa de înmatriculare de 100 lei în perioada 26.09 – 14.10.2022

STUDENŢII ADMIŞI LA TAXĂ vor plăti 50% din taxa de şcolarizare în perioada 26.09 – 14.10.2022

TAXA DE ȘCOLARIZARE:  3.000 lei.  

 • Documente necesare studenților în vederea achitării taxelor:

  • carte de identitate sau paşaport;
  • contract de studii sau act adițional încheiat și înregistrat la secretariatul facultății la care este înmatriculat;
  • bon eliberat secretariatul facultății cu valoarea taxei pentru anul universitar 2022-2023, precum și cuantumul primei tranșe (numai pentru studenţii care au taxa de studii diferită de cea standard).

Punctele de încasare a taxelor

Numerar și POS:

 • sala D12 din str. Domnească nr. 111;

 • corpul U, sediul Universităţii din str. Domnească nr. 47, sala U13 (parter);

Coordonate pentru achitarea taxei on-line:

 • Cont IBAN RO75TREZ30620F330500XXXX deschis la Trezoreria Galați;
 • Cod fiscal 3127522;
 • Beneficiar Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați;
 • La explicația plății se vor menționa: numele și prenumele studentului, CNP, facultatea, programul de studii, forma de învățământ (IF, ID sau FR), taxă de școlarizare.

                                                  IMPORTANT!!! 

Studenţii îşi păstrează caliatea de student NUMAI dacă parcurg integral  procedura obligatorie de înscriere

Informații suplimentare pentru cazarea studenţilor se regăsesc pe site-ul http://campus.ugal.ro/