Noutăți

In memoriam - Conf. univ. dr. ing. Nicolae DIACONU

1957 - 2023

Nicolae Diaconu

Sâmbătă, 25 noiembrie 2023 a încetat din viață domnul conf. univ. dr. ing. Nicolae DIACONU, cadru didactic al Facultății de Inginerie, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, în perioada 1985-2022. Domnul conf. univ. dr. ing. Nicolae DIACONU s-a născut la Galați în data de 02.05.1957. A absolvit, în anul 1983, Universitatea din Galați, Facultatea de Mecanică, secția Tehnologia Construcțiilor de Mașini, și a început cariera profesională în același an, ca inginer stagiar, prin repartiție guvernamentală, la Combinatul Siderurgic Galați, Uzina de Laminate Plate - Secția de Reparații.

În anul 1985 ocupă postul de asistent la Universitatea din Galați, Facultatea de Mecanică, iar în anul 2002 obține titlul de doctor în domeniul fundamental Științe Inginerești, domeniul de doctorat Inginerie Mecanică, sub îndrumarea distinsului prof. univ. dr. ing. Ion CRUDU, cu teza intitulată „Studiul influenței mediului de lucru asupra comportării unor unsori autohtone și al proceselor din stratul superficial la tribosisteme de rostogolire și rostogolire cu alunecare”.

Este unul dintre profesorii universității gălățene cu rezultate remarcabile în activitatea didactică și de cercetare științifică, publicând peste 70 de articole în reviste cu impact în lumea științifică, peste 15 de cărți și monografii în edituri prestigioase și a fost coordonator sau membru în echipele de cercetare în peste 15 proiecte naționale sau internaționale.

A fost membru al Asociației Creatorilor din Tehnică din Romania (ACTR), al Asociației Generale a Inginerilor din România (AGIR), Asociației Române de Tribologie (ART) și a fost membru fondator al Asociației Romana de Transmisii Mecanice (ROAMET) și al Asociației de Robotică din Romania (ARR).

Domnul conf. univ. dr. ing. Nicolae DIACONU a contribuit activ la promovarea învățământul românesc peste hotare, fiind Prodecan la Extensiunea Cahul a Universității „Dunărea de Jos” din Galați și, apoi, Decan al Facultății Transfrontaliere de Științe Umaniste, Economice și Inginerești a Universității „Dunărea de Jos” din Galați.

Pentru deosebitele performanțe didactice și formarea a numeroase generații de ingineri a fost laureat cu premiul Profesor Bologna, acordat de către Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din Romania (ANOSR), în cadrul Galei Profesorului Bologna, desfășurată în anul 2009, la Ateneul Român din București.

Domnul Profesor Nicolae DIACONU va rămâne în memoria noastră ca profesor deosebit pasionat de profesia de dascăl, devotat studenților, blând, cu un zâmbet mereu cald și înțelegător.  

Cei care doresc să aducă un ultim omagiu colegului și profesorului nostru o pot face la Biserica "Pogorârea Sfântului Duh și Stelian", cartier Țiglina, Strada Regimentu 11 Siret nr. 6, Galați, 800402. Înmormântarea va avea loc pe data de 28.11.2023, ora 12:00.

 

Dumnezeu să vă aibă în pază, DOMNULE PROFESOR!

Facultatea de Inginerie, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi