Prof. univ. dr. ing. Iulian Gabriel BÎRSAN

1956 - 2022

 

Iulian Birsan

În ziua de 27 August 2022, a încetat din viață domnul Prof. univ. dr. ing. DHC Iulian Gabriel BÎRSAN, Rector al Universității „Dunărea de Jos” din Galați în perioada 2012-2020. Domnul Prof. univ. dr. ing. DHC Iulian Gabriel BÎRSAN s-a născut în orașul Târgu Bujor, județul Galați, în data de 29.10.1956. A absolvit, în anul 1981, Universitatea Politehnica din București, Facultatea Tehnologia Construcțiilor de Mașini, și a început cariera profesională, ca inginer stagiar, la Șantierul Naval Giurgiu, continuând să profeseze ca inginer la Trustul pentru Mecanizarea Agriculturii din Galați, în perioada 1981-1983. În anul 1984, ocupă postul de asistent la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, Facultatea de Mecanică, iar în anul 1995 obţine titlul de doctor în domeniul fundamental Ştiinţe Inginereşti, domeniul de doctorat Inginerie Mecanică.

Profesor și cercetător de înaltă ţinută, înzestrat cu abilități manageriale deosebite, domnul Prof. univ. dr. ing. DHC Iulian Gabriel BÎRSAN  a fost un bun strateg care, în calitate de Rector al Universității „Dunărea de Jos” din Galați, a dezvoltat și a diversificat oferta educațională instituțională, promovând învățământul românesc peste hotare. A contribuit la înființarea extensiunii de la Cahul a Universității „Dunărea de Jos” și a filialei de la Enna (Sicilia, Italia), cu studii de medicină în limba română. A fost Rector al Universității „Dunărea de Jos” din Galați (2012-2020), Prorector cu strategiile universitare și dezvoltarea relațiilor transfrontaliere cu Republica Moldova și Ucraina (2007 – 2012) şi Decan al Facultăţii Transfrontalieră de Științe Umaniste Economice și Inginerești (1999 – 2007).

Este unul dintre profesorii remarcabili ai universității gălățene, cu impresionante rezultate în activitatea didactică și de cercetare științifică, având preocupări în domeniul dinamicii cuplajelor elastice, echipamentelor pentru industria alimentară și comportarea mecanică a materialelor/compozitelor polimerice.  În calitate de conducător de doctorat, din anul 2005, și-a canalizat expertiza și competențele pentru a construi și consolida echipe puternice de cercetători în domeniul Inginerie Mecanică din cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați. A publicat peste 150 de articole în reviste științifice de mare impact în lumea științifică, peste 15 de cărți și monografii în edituri prestigioase și este autor principal sau coautor în 7 brevete de invenție.

În perioada 2001-2004 a fost membru al Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior – ARACIS, iar în perioada 2006-2010 membru al Comisiei de Inginerie Mecanică, Mecatronică și Robotică a Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare - CNATDCU. A fost editor șef sau membru în comitetele editoriale ale mai multor reviste de specialitate indexate în baze de date internaționale.

Recunoașterea realizărilor ştiinţifice, manageriale şi a relaţiilor de colaborare, dezvoltate cu instituţii naţionale şi internaţionale, este dovedită de conferirea de către Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul și Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport din Chișinău, Republica Moldova a titlului academic Doctor Honoris Causa pentru promovarea și susținerea învățământului românesc.  De asemenea, pentru lucrarea „Manualul Inginerului din Industria Alimentară”, i-a fost acordat Premiul „Moțoc” al Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gh. Ionescu – Sisești".

Domnul Profesor Iulian Gabriel BÎRSAN va rămâne în memoria noastră ca un manager şi specialist de excepţie, dedicat dezvoltării universităţii şi formării de tineri cercetători, un colaborator şi un coleg model, implicat activ în activitățile de management universitar, didactice și de cercetare desfășurate de-a lungul carierei. Ne despărțim cu tristețe de dl. prof. dr. ing. Iulian Gabriel BÎRSAN, dar îi vom păstra recunoștință veșnică și o neștearsă amintire.

Dumnezeu să vă aibă în pază, DOMNULE PROFESOR!

Facultatea de Inginerie, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi