In Memoriam - Prof. univ. dr. ing. Ioan TARĂU

1930 - 2021

 

IoanTarau

Comunitatea universitară gălăţeană a primit cu tristeţe vestea trecerii în nefiinţă, în seara zilei de 29 decembrie 2021, a distinsului profesor universitar doctor inginer Ioan Tarău, care a făcut parte, până la retragerea din activitate, din colectivul Catedrei de Grafică, Mecanisme şi Toleranţe, din cadrul Facultăţii de Mecanică (în prezent Facultatea de Inginerie), Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi.

Domnul Profesor Ioan Tarău s-a născut pe data de 1 octombrie, 1930, în satul Strâmbu (astăzi Lunca), judeţul Buzău. A urmat studiile în cadrul Institutului Politehnic din Galaţi, Facultatea de Mecanică, obţinând, în anul 1959, diploma de inginer navalist. În acelaşi an, a ocupat, prin concurs, funcţia de asistent universitar al domnului rector al Institutului Politehnic din Galaţi, profesorul Iosif Egri.

În perioada de început a carierei didactice, dl. prof. dr. ing. Ioan Tarău s-a ocupat de înființarea şi funcționarea atelierelor de pregătire practică a studenţilor, deschizând calea integrării activităţilor de practică în producție în învățământului universitar. După finalizarea studiilor doctorale şi obţinerea titlului ştiinţific de doctor inginer în anul 1979, dl. prof. dr. ing. Ioan Tarău a parcurs toate etapele carierei universitare, de la asistent universitar până la funcţia de profesor universitar. De-a lungul carierei, a predat mai multe discipline, dar cursul de Toleranţe şi Măsurători Tehnice a fost principala sa preocupare didactică şi ştiinţifică. De asemenea, a iniţiat şi a dezvoltat cursul de Asigurarea Calităţii care le conferă inginerilor competenţe în asigurarea calităţii proceselor industriale, proiectării şi fabricaţiei structurilor mecanice.

A beneficiat de stagii de pregătire profesională în universităţile europene din Budapesta, St. Petersburg, Moscova şi Napoli, care s-au finalizat cu publicarea a două cărţi de specialitate în domeniul Asigurării Calităţii Totale şi a dezvoltării unor relaţii de colaborare durabile.

Cercetarea ştiinţifică a fost o preocupare permanentă a domnului profesor Ioan Tarău care, cu mult interes şi o foarte bună expertiză, a iniţiat şi derulat contracte cu Șantierul Naval şi ICEPRONAV din Galaţi, soluţionând numeroase probleme tehnice specifice domeniului naval.

Graţie recunoaşterii capacităţii sale manageriale, implicării active şi calităților de bun colaborator şi specialist în domeniul Ştiinţelor Inginereşti, dl. profesor Ioan Tarău a fost ales prodecan al Facultăţii de Mecanică şi, ulterior, decan al Facultăţii de Mecanică din Brăila.

Pentru cei care l-am cunoscut, dl. profesor Ioan Tarău va rămâne în memoria noastră ca un coleg de o modestie rar întâlnită, gata oricând să-i ajute pe cei din jur, un coleg cu iniţiativă, hotărât, obiectiv, corect şi implicat în activităţile de management universitar, didactice şi de cercetare desfăşurate de-a lungul carierei. Calm şi cu o privire luminoasă, a încurajat şi a format zeci de generaţii de specialişti în domeniul Inginerie Mecanică, contribuind la dezvoltarea ofertei educaţionale a Facultăţii de Mecanică şi la promovarea învățământului universitar din Galaţi. A fost stimat şi apreciat, fiind un exemplu de conduită şi profesionalism, atât pentru colegi, cât şi pentru numeroasele promoţii de ingineri. Ne despărţim cu tristeţe de dl. prof. dr. ing. Ioan Tarău, dar îi vom păstra recunoştinţă veşnică şi o neştearsă amintire.

Dumnezeu să vă aibă în pază, DOMNULE PROFESOR!

Departamentul Inginerie Mecanică, Facultatea de Inginerie, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi